פרס עינת

האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה ומשפחתה של עינת פלג ז"ל מכריזות בזאת על "פרס עינת" – תחרות סיפורים קצרים בז'אנר הספרות הספקולטיבית, במטרה לעודד יצירה ישראלית מקורית.

התחרות נערכת מדי שנה לקראת פסטיבל אייקון, הפסטיבל השנתי למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי תפקידים, שיתקיים השנה בחול המועד סוכות, 23-22  ו-26 בספטמבר 2021, בסינמטק תל אביב ובאשכול הפיס הצמוד אליו. לתחרות יוגשו סיפורים קצרים באחד מהז'אנרים הספקולטיביים: מדע בדיוני, פנטזיה, היסטוריה חלופית, ריאליזם מאגי, אימה על-טבעית ודומיהם. על הסיפורים לעסוק בנושא "התפתחות". עשרת הסיפורים הזוכים יוכרזו במהלך פסטיבל אייקון. שלושת הסיפורים שיגיעו למקומות הראשונים יזכו בפרסים כספיים: 1,500 שקל למקום הראשון, 1,000 שקל למקום השני, ו-500 שקל למקום השלישי.

גם השנה יתקיים במסגרת פרס עינת מסלול תחרות נוסף שמיועד לנוער (עד גיל 18). במסלול הזה הסיפור יישפט מול סיפורים שכתבו בני נוער ובנות נוער, והשיפוט ייתחשב בגיל המשתתף או המשתתפת. 

למשתתפות ומשתתפים מתחת לגל 18 מותר, כמובן, לבחור להגיש סיפור לתחרות הרגילה במקום למסלול המיוחד לנוער, ולהישפט מול סיפורים שכתבו בוגרים ובוגרות. הסיפור המצטיין במסלול הנוער יזכה בפרס כספי.

פרטים נוספים וכללי התחרות המלאים נמצאים בתקנון הפרס. הגשת סיפור לתחרות פירושה הסכמה לכללי התקנון. למען הסר ספק, תקנון הפרס הרגיל חל גם על משתתפים ומשתתפות במסלול הנוער, בשינויים המתחייבים.

המועד האחרון להגשת הסיפורים: 10 באוגוסט 2021.

על הסיפורים להיות באורך של 5,000-1,500 מילה ולעסוק בנושא "התפתחות". לא יתקבלו סיפורים שפורסמו בעבר בכל מדיום שהוא או שהוגשו לתחרות בעבר.

את הסיפורים יש להגיש להנהלת התחרות, בטופס המצורף בלבד. לאחר בדיקת הסיפורים ואישור עמידתם בתקנון הם יועברו את צוות השיפוט ויפורסמו באתר ללא שם הכותב או הכותבת. לשאלות פנו למנהלת התחרות בדוא"ל pras.einat@gmail.com.

שימו לב: הגשת הסיפורים גם השנה (בשני המסלולים) תיעשה באמצעות טופס ההגשה. אין להגיש סיפורים בדוא"ל.

להגשת סיפור: https://forms.gle/9ArESVhiH6kHQGx57

קדימה, הפשילו שרוולים וכתבו! בהצלחה!

עינת פלג ז"ל