תקנון מלגת הקוספליי ע"ש ארז קויש ז"ל

לחזרה לדף ההסבר המלא על המלגה, לחצו כאן

* התקנון מנוסח בלשון נקבה אך פונה לכל המגדרים

 

 1. על המלגה

ארז קויש היה אוהד נלהב של מדע בדיוני, קומיקס, קוספליי, מנגה ואנימה. הוא הלך באדיקות לפסטיבל אייקון וכנס עולמות ואהב מאוד להתחפש – למשל לג'וקר, ניק פיורי, מגינבו ועוד. הוא עודד את אחיו, בני דודיו וחבריו להשתתף בכנסים ורובם אכן הצטרפו בשמחה. ב-22 ביוני 2018 ארז נפטר באופן פתאומי, בגיל 21 בלבד.

 • המלגה, בסך 750 שקל לכל זוכה, מיועדת לכל קוספליירית שתופרת את התלבושת בעצמה או יוצרת אותה בעצמה, ונועדה לעודד את פיתוח התחביב בקהילה הישראלית.
 • המלגה תוענק לשתי זוכות לכל היותר.
 • המלגה אינה מחולקת לקטגוריות והמתמודדות רשאיות להתבסס על כל כותר או ז'אנר שירצו.
 • על המועמדת לעמוד בכל תנאים המפורטים בתקנון. לשאלות פנו בדוא"ל ל-erez.cosplay.grant@gmail.com
 • המלגה מנוהלת בידי משפחתו של ארז קויש ז"ל (להלן "המשפחה"). ניהול ההגשות והשיפוט הם באחריות המשפחה וינוהלו מולה.
 • המלגה תוענק במהלך פסטיבל אייקון 2019 (להלן "הפסטיבל").

 

 1. הגבלות
 • ההתמודדות נועדה ליחידים בלבד. אין להירשם בזוגות או בקבוצות.
 • על המתמודדת להיות מעל גיל 16 במועד הפסטיבל. מתמודדת צעירה יותר תתבקש למסור אישור הורים חתום במהלך ההרשמה.
 • על המתמודדת ליצור את התלבושת בעצמה. אין להיעזר באיש מקצוע או בכל אדם שקיבל תשלום עבור עבודתו. אפשר להיעזר באדם שלא קיבל תשלום עבור עזרתו, כל עוד לא הכין חלק מרכזי מהתלבושת. המשפחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט מה ייחשב לחלק מרכזי, ולפסול מתמודדות.
 • בכל מקרה לא תאושר התמודדות על בסיס הזמנה בהתאמה אישית או קנייה של פריט לבוש, אביזר, עיצוב פאה או כל פריט אחר שלא עבר שינוי משמעותי בידי המתמודדת.
 • המתמודדת רשאית להשתמש בפריט שאינו מרכזי או מחובר ישירות לתלבושת כגון כלי נשק ובובות, אך הפריט לא ייחשב לצורך קבלת ההחלטה על הזוכות. אין לשלוח תמונות התקדמות הכוללות את הפריט או לעלות איתו לבמה במועד הענקת המלגה.
 • עבירה על כל אחד מהסעיפים האלה תפסול את המתמודדת ותמנע ממנה להתמודד על המלגה גם בשנה הבאה.

 

 1. הרשמה
 • ההרשמה למלגה תיעשה מול נציג המשפחה. על המתמודדת למלא את הטפסים הנדרשים בהתאם ללוח הזמנים המפורט כאן. לאחר מילוי הטפסים יישלח דוא"ל אישור בתוך 72 שעות. מתמודדת שלא קיבלה אישור בדואר האלקטרוני – מוטלת עליה האחריות ליצור קשר עם המשפחה ולוודא שהתמודדותה נרשמה.
 • אם מתמודדת התחילה את תהליך ההרשמה ובחרה לפרוש, עליה לעדכן ללא דיחוי את המשפחה על החלטתה.

 

תהליך ההרשמה וההתמודדות

 • פתיחת ההרשמה: ההרשמה תיפתח ב-4 באוגוסט 2019 ותיסגר ב-22 בספטמבר 2019.
 • טופס ההרשמה יכלול:
  1. עד חצי עמוד של הצגה אישית בכתב, כולל פרטים אישיים, רקע על המתמודדת מעבר לתחביב והקשר או החיבור שלה לתחביב (ראו דוגמה כאן )
  2. יש להגיש שלוש תמונות רפרנס לפחות שמציגות את הדמות שעליה התלבושת מבוססת. על התמונות להציג את הדמות מכמה שיותר זוויות. אם התלבושת כוללת פרטים ייחודיים (פרופס, תחרה וכו') מומלץ לצרף תמונות ממוקדות.
  3. עד חצי עמוד של תוכנית עבודה בכתב, כולל פירוט חלקי התלבושת והסבר ממוקד על חלקים מורכבים או כאלה שדורשים פתרונות יצירתיים. מומלץ לצרף בנוסף גם תוכנית משורטטת או תמונות התקדמות ראשוניות (אם יש כאלה).
 • מועד עדכון: כשלושה שבועות אחרי תחילת ההרשמה, מ-1 בספטמבר 2019 והלאה, על המתמודדת למלא את טופס העדכון על מנת להציג התקדמות בעבודה ושינויים שחלו בתוכנית הביצוע במהלך הזמן שעבר. אפשר למלא את טופס העדכון בכל זמן עד למועד סגירת ההרשמה. עם זאת, תזמון הולם יאפשר לעקוב טוב יותר אחרי תהליך העבודה של המתמודדות.
 • שימו לב! הגשת טופס העדכון והקבצים הנדרשים היא חובה, ויש להשלימה עד למועד סיום ההרשמה.
 • טופס העדכון יכלול;
 1. לפחות שלוש תמונות התקדמות שונות. יש לציין בשם הקובץ את שמכם המלא ואת תיאור התמונה.
 2. בנוסף יש לכתוב פירוט מילולי של מה שמופיע בכל תמונה ושל השלב הרלוונטי בתוכנית הביצוע המקורית.
 3. אם חלו שינויים בתוכנית הביצוע, יש להגיש תוכנית מעודכנת.
 • סיום ההרשמה: ההרשמה לתחרות תיסגר ב-22 בספטמבר 2019. עד למועד הזה יש למלא את הטפסים משני המועדים הקודמים ואת טופס סיום ההרשמה. טפסים שיוגשו במועד מאוחר יותר לא ילקחו בחשבון בעת ההחלטה. מתמודדת שלא השלימה את הרשמתה עד למועד הזה – תיפסל.
 • טופס סיום ההרשמה יכלול:
  1. לפחות שלוש תמונות התקדמות נוספות שונות, המציגות את התלבושת בשלבי ההכנה הסופיים שלה. יש לציין בשם הקובץ את שמכם המלא ותיאור התמונה.
  2. בנוסף יש לכתוב פירוט מילולי של מה שמופיע בכל תמונה ושל השלב הרלוונטי בתוכנית הביצוע.
  3. לפחות תמונה אחת של התלבושת על המתמודדת בשלבי סיום ההכנה. התלבושת לא חייבת להיות מוכנה, אבל חשוב שיראו את הצללית, את ההתאמה לגופה של המתמודדת וכמה שיותר מחלקי התלבושת המוכנים ללבישה.
  4. המשפחה רשאית לפסול מתמודדת שתגיש תמונות שאינן קרובות מספיק לסיום התהליך בהתאם לשיקול דעתה.

 

 1. הענקת המלגה
 • המלגה תוענק במהלך תחרות התחפושות של פסטיבל אייקון 2019.
 • המלגה תוענק על ידי נציג המשפחה על בימת הפסטיבל.
 • על הזוכות להגיע לטקס ההענקה לבושות בתלבושת הזוכה. אין להגיע בקוספליי שלא התמודד על המלגה
 • מכיוון שהמלגה תחולק במהלך תחרות התחפושות, הזוכות לא יוכלו להשתתף בתחרות התחפושות. עם זאת יישמרו להן מקומות ישיבה בקהל והן יציגו את הקוספליי במהלך הענקת המלגה.
 • הזוכות במלגה יעלו לבמת התחרות במסגרת הענקת המלגה בלבד וכל זוכה תציג את התלבושת במשך דקה בליווי מוזיקת רקע ותמונה של הדמות שתוקרן על המסך. ההצגה לא תכלול סקיט מלא על במת התחרות בשל קוצר הזמן.
 • הזוכות במלגה יעלו להציג את התלבושות הזוכות פעם נוספת במסגרת טקס הסיום של פסטיבל אייקון, שיתקיים כשעה לאחר סיום תחרות התחפושות.
 • הגעה למעמד קבלת המלגה ללא התלבושת הזוכה תיחשב כאילו המועמדת ויתרה על המלגה. המשפחה תאשר למועמדת להגיע ללא התלבושת רק בתיאום מראש, ובתנאי שתספק למשפחה תמונות של התלבושת השלמה והמוכנה.
 • גם אם ניתן לזוכה אישור להגיע ללא התלבושת הזוכה, לא תאושר עלייה לבמה בתלבושת שלא התמודדה על המלגה, או השתתפות בתחרות התחפושות.

 

 1. השתתפות במקביל במלגה ובתחרות
 • אפשר להירשם במקביל למלגה ולתחרות התחפושות באותה תלבושת, או בתלבושות שונות.
 • עם זאת, הזוכות במלגה יחויבו לוותר על השתתפותן בתחרות התחפושות.