תקנון תחרות התחפושות

*התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המגדרים

 

 1. מבנה התחרות

תחרות התחפושות של פסטיבל אייקון 2019 (להלן "התחרות") מחולקת לשני חלקים – תחרות הביצוע טכני, שבה המתמודדים נשפטים על יכולות התפירה והבנייה שלהם, ותחרות הצגת סקיט על במה – תחרות משחק שבה המתמודד נשפט על הדרך המקורית שבה יציג את הדמות על הבמה. כל מתמודד/ת רשאי/ת להשתתף בתחרות אחת או בשתיהן, כל עוד יעמוד/תעמוד בתנאים המפורטים למטה.

 

 1. תחרות הביצוע הטכני

א. תחרות הביצוע הטכני מיועדת למתמודדים שהכינו את התחפושת בעצמם ללא עזרת איש מקצוע. אפשר להיעזר באדם חיצוני שאינו מקבל תשלום, בתנאי שלא יכין חלק מרכזי של התחפושת. אם יש ספק, אפשר לפנות לצוות התחרות במייל לפני מועד ההרשמה. צוות התחרות שומר לעצמו את הזכות להחליט מה נחשב חלק מרכזי.

ב. קטגוריות: כל משתתף רשאי להתמודד רק בקטגוריה אחת מהקטגוריות המוצעות בתחרות הביצוע הטכני.

בתחרות יש שלוש קטגוריות:

 1. 1. יחידים: מיועדת למתמודדים שיתחרו לבד, עם תחפושות שהכינו בעצמם בעיצוב קנוני – תלבושת שמזוהה עם הדמות ומופיעה בפרסום רשמי של היצירה (קומיקס, קולנוע, טלוויזיה וכדומה). לא יתקבלו בקטגוריה הזאת דמויות מקוריות או כאלה שמבוססות על ציורי מעריצים. שימו לב! עיצוב אנושי לדמות לא אנושית או שינוי מינה לא ייחשבו קנוניים אלא אם כן הופיעו בפרסום רשמי.
 2. 2. קבוצות: מיועדת לקבוצות של שני משתתפים או יותר שהכינו יחד תחפושות שמתייחסות לאותה יצירה או לאותו עולם. אפשר להירשם כקבוצה גם אם רק אחד או יותר מחברי הקאסט תפרו את כל התלבושות, ובלבד שהם אינם אנשי מקצוע. אפשר להתחרות עם עיצובים קנוניים בלבד – תלבושת שמזוהה עם הדמות והופיעה בפרסום רשמי של היצירה (קומיקס, קולנוע, טלוויזיה וכדומה). לא יתקבלו לקטגוריה הזאת דמויות מקוריות או כאלה שמבוססות על ציורי מעריצים. שימו לב! עיצוב אנושי לדמות לא אנושית או הפיכת מין הדמות לא ייחשבו קנוניים אלא אם כן הופיעו בפרסום רשמי.
 3. 3. עיצוב מקורי: מיועדת לכל אדם או קבוצה שמעוניינים להתחרות בתחפושת שתפרו במו ידיהם ועיצובה אינו קנוני. בקטגוריה נכללות דמויות מקוריות, עיצובי מעריצים (פאן-ארט), עיצוב אנושי לדמות לא אנושית, הפיכת מין הדמות וכו'.

ג. צוות התחרות שומר לעצמו את הזכות להעביר משתתף מקטגוריה אחת לאחרת אם במהלך ההרשמה נפל פגם במילוי הטופס. עדכון יימסר בדוא"ל לא יאוחר משבוע לפני מועד התחרות.

 

 1. תחרות הסקיטים

א. תחרות הסקיטים מיועדת לכל מתמודד שמעוניין להציג את עצמו ואת הדמות שלו על הבמה באמצעות משחק, שירה, ריקוד וכדומה. אין דרישה להכנה עצמית של התחפושת בתחרות הזאת – כלומר מותר להתחרות בתחפושת קנויה.

ב. כמות הסקיטים בתחרות מוגבלת. לפיכך העלייה לבמה מותנית בסינון/שיפוט מקדים של שופטי הקטגוריה.

ג. השיפוט המקדים ייעשה על סמך סרטון של הסקיט המלא שיישלח מראש במסגרת תהליך ההרשמה.

 

 1. הנחיות כלליות

א. מותר להשתתף בתחרות הסקיטים לצד תחרות הביצוע הטכני, כל עוד המתמודד עומד בכל התנאים הדרושים בשתי התחרויות. הניקוד לכל תחרות יינתן בנפרד בידי צוות שופטים עצמאי ויחושב בנפרד.

ב. חובה על המשתתפים לוודא שהתחפושות בכל הקטגוריות לא עוברות על הנחיות הפסטיבל בנושא לבוש בלתי הולם, כמפורט בכללי ההתנהגות באתר הפסטיבל. מתמודד שיעבור על תקנון הפסטיבל או על תקנון התחרות, השתתפותו תיפסל ללא צורך בהודעה מוקדמת.

ג. על המתמודד להיות מעל גיל 16 במועד הפסטיבל על מנת להשתתף בתחרות. מתמודד צעיר יותר שמעוניין להשתתף יידרש למסור אישור חתום מההורים כחלק מתהליך ההרשמה.

ד. צוות התחרות יעשה כמיטב יכולתו על מנת לאפשר השתתפות של בעלי מוגבלות או נכות בתחרות הביצוע הטכני והסקיטים. אם מתמודד זקוק להנגשה של חדר השיפוט או לסיוע בעלייה לבמה בתחרות, מוטב לציין את זה בטופס הרישום לתחרות. אין צורך לפרט את הסיבה לבקשה.

 

 

 1. ההרשמה

א. ההרשמה לאחת התחרויות או לשתיהן תתאפשר על ידי מילוי טפסי ההרשמה שיפורסמו באתר הפסטיבל, ורק דרכם.

ב. הרישום לתחרות הביצוע הטכני ולתחרות הסקיטים ייעשו בטפסים נפרדים. מתמודד שיבחר להירשם לשתי התחרויות (ביצוע טכני וסקיטים) ימלא את שני טפסי ההרשמה.

ג. לא יתאפשר להירשם לתחרויות במהלך הפסטיבל עצמו.

ד. בעת ההרשמה יש למלא את כל הפרטים הדרושים. ודאו שכל הפרטים שמסרתם מלאים ונכונים, כולל שמכם המלא שאינו כינוי. אדם או קבוצה שיהיו מעוניינים להיקרא בכינוי בהצגתם על הבמה יוכלו לציין זאת בשדה הרלוונטי בטופס ההרשמה.

ה. מילוי הטופס כשלעצמו אינו מהווה אישור השתתפות בתחרות. על המתמודד לוודא שקיבל אישור הרשמה בדוא"ל בתוך 48 שעות ממועד שליחת הטופס. אם מתמודד מילא את הטופס ולא קיבל מייל אישור, עליו ליצור קשר עם צוות תחרות התחפושות בדוא"ל cosplay@iconfestival.org.il. שימו לב! הודעת האישור הראשוני עלולה להגיע לתיקיית הספאם בשירות הדואר שלכם.

ו. שימו לב! מספר המתמודדים מוגבל וייתכן שלא כל הנרשמים יתקבלו. על המתמודדים לענות על דרישות ההרשמה המצוינות בהמשך על מנת להשלים את תהליך ההרשמה.

ז. אם כמות הנרשמים תעלה על כמות המקומות הפתוחים לשיפוט, תיפתח רשימת המתנה נפרדת בכל קטגוריה.

ח.כניסה למכסת השיפוט מותנית במילוי כל דרישות ההרשמה המפורטות בהמשך. שימו לב כי מילוי טופס ההשתתפות בלבד (כולל קבלת הודעת הדוא"ל על אישורו) אינו מהווה אישור כניסה לתחרות.

 

 1. כרטיסים ומקומות ישיבה

א. כרטיסי חינם יוקצו בתחרות התחפושות למתמודדים שהשלימו את הרשמתם ונכנסו למכסות השיפוט (בתחרות הביצוע הטכני) או למכסות העלייה לבמה (בתחרות הסקיטים).

ב. מתמודד שמילא טופס הרשמה לאחת התחרויות ולא השלים את הרשמתו עד למועד סיום ההרשמה, לא יהיה זכאי לקבל כרטיס חינם.

ג. למתמודדים ברשימת ההמתנה לא יישמר כרטיס, אלא אם כן יצאו מרשימת ההמתנה ונכנסו למכסות התחרות.

ד. הכרטיסים יישמרו אך ורק למתמודדים ששמם מופיע בטפסי ההרשמה. לא יישמרו כרטיסים לאורחי המתמודדים.

 

 1. אופן ההרשמה

א. ההרשמה תיפתח ביום חמישי, 15 באוגוסט 2019 בשעה 19:00 ותיסגר ביום חמישי, 3 באוקטובר בשעה 21:00.

ב. יש לפעול על פי ההנחיות המופיעות בטופס ההרשמה ובתקנון הזה.

ג. קבוצות ימלאו טופס אחד משותף עבור כל חברי הקאסט. הקבוצה תבחר איש קשר אחד שיפעל מול צוות התחרות, ותמלא את פרטיו המלאים בטופס הרישום. אין למלא טופס נפרד עבור כל אחד מחברי הקאסט. עם זאת, יש לפרט את שמו המלא של כל משתתף ליד שם הדמות שלו.

ד. מתמודד שנרשם לשתי התחרויות ימלא שני טפסים נפרדים – טופס הרשמה אחד לתחרות הביצוע הטכני וטופס הרשמה אחד לתחרות הסקיטים.

ה. מתמודד שנרשם לשתי התחרויות יידרש לתכנן שתי דרכים לעלייה לבמה:

 1. עלייה כסקיט, שתוגש כחלק מטופס ההרשמה לתחרות הסקיטים (קובץ שמע של עד דקה וחצי).
 2. אם המתמודד לא יעבור את הסינון לתחרות הסקיטים: עלייה לבמה במסגרת תחרות הביצוע הטכני (קובץ שמע של עד דקה), שתוגש כחלק מטופס ההרשמה לתחרות הביצוע הטכני.

ו. לאחר מילוי הטופס יישלח למועמד דוא"ל ובו פירוט הקבצים שעליו לשלוח לצוות התחרות על מנת להשלים את ההרשמה, כמפורט בטבלה מטה.

ז. בתשובה לדוא"ל הזה יש לצרף את כל הקבצים הנדרשים להשלמת ההרשמה ולכניסה למכסות השיפוט.

ח. החובה לוודא שכל הדרישות הרלוונטיות מולאו מוטלת רק על הנרשמים.

ט. בכל בעיה, שאלה או תיקון הנוגעים להרשמה אפשר לפנות לצוות התחרות בכתובת cosplay@iconfestival.org.il.

 

פירוט הקבצים הנלווים לנרשמים לתחרות התחפושות

 

תחרות הביצוע הטכני: יחידים/ קבוצות תחרות הביצוע הטכני: עיצוב מקורי תחרות סקיטים
3 תמונות ייצוגיות לכל משתתף (תמונות רפרנס) של הדמות מהמדיום שבו הופיעה במקור – טלוויזיה, קולנוע, קומיקס וכדומה. תמונה אחת לפחות צריכה להציג את הדמות שעליה התחפושת מבוססת במלואה. שאר התמונות יכולות להתמקד בפרטים ספציפיים שיופיעו בעיצוב התחפושת.

על קבוצות לצרף תמונות ייצוגיות לכל משתתף בנפרד.

2-1 תמונות ייצוגיות לכל משתתף (תמונות רפרנס) של הדמות מהמדיום שבו הופיעה במקור – טלוויזיה, קולנוע, קומיקס וכדומה.

במידה ומדובר בדמות שלא הופיעה במדיום חזותי (דמויות מקוריות, דמויות מספרים וכו') אין צורך להתייחס לסעיף זה.

 

3-1 תמונות ייצוגיות לכל משתתף של העיצוב שעליו תתבסס התחפושת בפועל. תמונה אחת לפחות צריכה להציג את הדמות שעליה התחפושת מבוססת במלואה. שאר התמונות יכולות להתמקד בפרטים ספציפיים שיופיעו בעיצוב התחפושת.

על קבוצות לצרף תמונות ייצוגיות לכל משתתף בנפרד.

בסעיף הזה אפשר לצרף כל המחשה חזותית של התחפושת שעליה יתבססו השופטים בתחרות.

2-1 תמונות ייצוגיות (תמונות רפרנס) של הדמות מהמדיום שבו הופיעה במקור (טלוויזיה, קולנוע, קומיקס וכו') או העיצוב המקורי. תמונה אחת לפחות צריכה להציג את הדמות שעליה התחפושת מבוססת במלואה.
5-3 תמונות התקדמות לכל משתתף, שיציגו את התקדמות ההכנה של התחפושת ושל הפרטים המרכיבים אותה. על התמונות להראות התקדמות בסיסית בעבודה – תמונות של ערימות בדים לא יתקבלו כתמונות התקדמות.

על קבוצות לצרף תמונות התקדמות לכל משתתף בנפרד.

5-3 תמונות התקדמות לכל משתתף, שיציגו את התקדמות ההכנה של התחפושת ושל הפרטים המרכיבים אותה. על התמונות להראות התקדמות בסיסית בעבודה – תמונות של ערימות בדים לא יתקבלו כתמונות התקדמות.

על קבוצות לצרף תמונות התקדמות לכל משתתף בנפרד.

תיאור קצר של הדמות והעולם שממנו הגיעה. זכרו שככל שהשופטים ידעו יותר על הדמות שלכם מראש, כך יהיה לכם קל יותר להעביר את המסר והסיפור שלה על הבמה במהלך ההופעה.
קובץ קול/מוזיקה בפורמט mp3 באורך מרבי של דקה אחת, שיושמע בעת עליית המתמודד/ים על הבמה. קובץ קול/מוזיקה בפורמט mp3 באורך מרבי של דקה אחת, שיושמע בעת עליית המתמודד/ים על הבמה. קובץ קול/מוזיקה בפורמט mp3 באורך מרבי של 1.5 דקות, שיושמע בעת עליית המתמודד/ים על הבמה.
תמונה בפריסת רוחב ביחס של 16:9, באיכות הגבוהה ביותר האפשרית, שתוקרן על המסך מאחורי המתמודד/ים בעת עלייתו/ם לבמה.

**יש למצוא את התמונה באחד מהקישורים המופיעים למטה.

תמונה בפריסת רוחב ביחס של 16:9, באיכות הגבוהה ביותר האפשרית, שתוקרן על המסך מאחורי המתמודד/ים בעת עלייתו/ם לבמה.

**אם יש תמונה רשמית, יש למצוא אותה באחד מהקישורים המופיעים למטה.

תמונה בפריסת רוחב ביחס של 16:9, באיכות הגבוהה ביותר האפשרית, שתוקרן על המסך מאחורי המתמודד/ים בעת עלייתו/ם לבמה.

**אם יש תמונה רשמית, יש למצוא אותה באחד מהקישורים המופיעים למטה.

תסריט הסקיט – כיתבו בפירוט איך ייראה הסקיט על הבמה. אם  קובץ הקול/מוזיקה כולל דיבור, כיתבו גם את המלל המדויק שייאמר.
סרטון מקדים – שילחו סרטון המציג את הסקיט במלואו, בצורה כמה שיותר דומה לדרך שבה יוצג על במת התחרות. אין צורך ללבוש את התחפושת לצורך הסרטון, אך אם יש שימוש באביזרים מיוחדים – יש להציג אותם בו.

שימו לב! הסרטון הזה ישמש לבחירת הסקיטים שיעלו לבמה – קחו אותו ברצינות ושילחו סרטון באיכות גבוהה, שאינו ערוך ושעומד בכל כללי התחרות.

 

הערות לטבלת הרישום:

א. יש לשלוח תמונות ביחס הרצוי ובאיכות מספקת. קובץ באיכות ויזואלית נמוכה עלול להיפסל גם יהיה ביחס הרצוי. לנוחיותכם יש להשתמש באחד מהקישורים הבאים:

תמונות בגודל 1600:900

תמונות בגודל 1920:1080

ב. לא תתאפשר הקרנת סרטונים על מסך התחרות בעת העלייה לבמה.

ג. לא יתאפשר שימוש במיקרופון בעת העלייה לבמה – אנא קחו זאת בחשבון בעת יצירת הסקיט/קובץ השמע.

ד. שילחו קובץ שמע באיכות גבוהה – לא פחות מ-192kbps.

 

 1. פסילת תכנים:

א. צוות התחרות רשאי לפסול תכנים שהוגשו (תמונות רפרנס, התקדמות, קבצי מוזיקה ותמונת רקע) על פי שיקול דעתו, אם התמונות אינן ברורות מספיק או שהמוזיקה אינה באיכות מספקת. במקרה כזה המתמודד יידרש לשלוח קבצים חלופיים על מנת להשלים את הרשמתו.

ב. צוות התחרות רשאי, על פי שיקול דעתו, לא לאשר סקיט/עליה לבמה שהתוכן שבהם בוטה, מיני או בלתי הולם.

ג. מועד ההרשמה ייחשב הזמן שבו המתמודד סיים את כל תהליך ההרשמה, כולל הגשת כל הקבצים הנלווים. מומלץ להכין את  כל קבצי ההרשמה מראש על מנת לזרז את קבלתכם.

ד. ביטול ההשתתפות: מתמודד שרוצה לבטל את השתתפותו או את מקומו ברשימת ההמתנה מתבקש להודיע על כך לצוות התחרות בהקדם האפשרי.

ה. עדכונים ושינויים: מתמודדים שמעוניינים לעדכן את קבצי ההרשמה שלהם יפנו בדוא"ל לצוות התחרות. לא יתקבלו קבצים מתוקנים אחרי מועד סגירת ההרשמה.

 

 1. יום התחרות

א. שיבוץ: לאחר תום מועד ההרשמה תימסר למתמודדים (בתחרות הביצוע הטכני) בדוא"ל השעה שבה עליהם להתייצב בפני השופטים ביום התחרות: יום חמישי 17 אוקטובר 2019. מתמודדים רשאים למסור לצוות התחרות אילוצי שעות למועדי השיפוט שלהם וצוות התחרות ישתדל להתחשב בהם, אך אינו מתחייב להיענות לכל הבקשות.

ב. אישור הגעה לתחרות הביצוע הטכני: על המשתתפים להגיע לדוכן המודיעין הראשי של פסטיבל אייקון, ליד קופות הפסטיבל, כחצי שעה לפני המועד שנקבע להם ולאשר את הגעתם.

ג. אישור הגעה לתחרות הסקיטים: משתתפי תחרות הסקיטים, שאינם צריכים לעבור שיפוט מקדים ביום התחרות, יירשמו בדוכן המודיעין לא יאוחר משעתיים לפני מועד תחילת התחרות.

ד. איחורים: מתחרים שיאחרו להגיע לשעת השיפוט שנקבעה להם, בלי שהודיעו על כך מראש, יימחקו מהרשימה ויידרשו להירשם שוב בדוכן המודיעין. הרישום מחדש יעשה על בסיס מקום פנוי. מעמדו של מתמודד שהודיע מראש שיאחר ייקבע על פי שיקול דעתו של צוות התחרות.

 

 1. השיפוט (לתחרות הביצוע הטכני בלבד)

א. המתמודדים יגיעו ביום התחרות לחדר השיפוט כשהם לבושים בתחפושת במלואה.

ב. המתמודדים יגיעו לחדר השיפוט כעשר דקות לפני השעה שנקבעה להם וימתינו לתורם במקום המיועד לכך.

ג. מתמודד יחיד יקבל עד 5 דקות בחדר השיפוט; קבוצות גדולות יוזמנו ל-7 דקות. במידת הצורך צוות התחרות שומר לעצמו את הזכות להאריך את שהות המתמודד בחדר.

ד. השופטים ישאלו את המתמודדים על תהליך ההכנה והחומרים, שיטות העבודה והאתגרים שעלו במהלך ההכנה. כמו כן הם יבחנו את התחפושת מקרוב, כולל גימורים, מכפלות ופרטים קטנים.

שימו לב! בגלל קוצר הזמן חישבו מראש על הפריטים והנקודות שחשוב לכם להדגיש. אל תניחו שהשופטים יבחינו בהם בעצמם.

ה. קריטריונים: המתמודדים ייבחנו על סמך הדמיון של התחפושת לדמות ולרפרנס, כולל עיצוב הפאה, האיפור, הלבוש והפרופ. יינתן ניקוד גם על איכות הגימורים, טכניקות עבודה, התאמת כל הפריטים, ביחד ולחוד, למבנה הפנים והגוף. זוגות וקבוצות יקבלו ניקוד גם על ההתאמה בין חברי הקבוצה.

ו. פרסום התוצאות: רשימת המתמודדים שנבחרו לעלות לבמה תפורסם בדוכני המודיעין ועל דלת חדר הקוספליי, בשעה 15:00.

 1. בקטגוריית היחידים, יעלו לבמה עד עשרה מתמודדים שיזכו בציון הגבוה ביותר מהשופטים בקטגוריה.
 2. בקטגוריית הקבוצות יעלו לבמה עד עשר קבוצות שיזכו בציון הגבוה ביותר מהשופטים בקטגוריה.
 3. בקטגוריית העיצוב המקורי יעלו לבמה עד תשעה מתמודדים או קבוצות שיזכו בציון הגבוה ביותר מהשופטים בקטגוריה.
 4. בתחרות הסקיטים יעלו לבמה עד שמונה יחידים או קבוצות שאינם מתמודדים בקטגוריות של תחרות התחפושות עצמה.
 5. צוות התחרות רשאי לשנות את המכסות על פי שיקול דעתו בהתאם לצרכי התחרות.

 

 1. ההצגה

א. על המתמודדים להגיע לאולם התחרות – באשכול 1 – עד השעה 15:15, 45 דקות לפני תחילת התחרות, כדי להשתתף בתדריך לפני ההצגה מול הקהל. מתמודדים שלא יגיעו לתדריך בזמן לא יורשו לעלות לבמה. אנא הגיעו בזמן – לא נחכה למאחרים.

ב. אירוע התחרות יתחיל בשעה 16:00. באולם יישמר אזור ישיבה למתמודדים שיקבע מראש על פי סדר העלייה לבמה. המתמודדים יוזמנו לעלות לבמה על פי הסדר שיקבע בתדריך. לכל מתמודד או קבוצת מתמודדים תינתן דקה אחת להציג את תחפושותיהם לעיני הקהל והשופטים. אורכו של סקיט יהיה עד דקה וחצי.

ג. חל איסור מוחלט לגעת במסך שעל הבמה. משתתף שיפגע במסך עלול להידרש לשלם מכיסו על התקנת מסך חדש. קחו זאת בחשבון בתכנון העלייה לבמה או הסקיט.

ד. חל איסור מוחלט ללכלך את הבמה – אין לפזר קונפטי, נצנצים, נוזלים או כל דבר אחר שאינכם יכולים ניתן להרים, לנקות ולקחת איתכם בסיום העלייה לבמה.

ה. לא יתאפשר שימוש במיקרופון במהלך העלייה לבמה – אנא קחו את זה בחשבון בעת יצירת הסקיט.

 

 1. ההכרזה על הזוכים

א. בסיום אירוע תחרות התחפושות יוכרזו זוכים במקום הראשון ובציון לשבח בקטגוריות הביצוע הטכני ובתחרות הסקיטים.

ב. בנוסף לפרסי התחרות יוענקו הפרסים הבאים:

 1. פרס "ההופעה המרשימה ביותר" – ינתן למתחפש או קבוצת מתחפשים בקטגוריות הביצוע הטכני בלבד. הפרס יעונק למתמודד/ים שיעבירו בצורה הטובה ביותר את מהות הדמות בה בחרו (בעליה לבמה שאינהסקיט) בשקלול עם הציון הטכני שניתן להם במעמד השיפוט המקדים.
 1. רוח הפסטיבל: הפרס יוענק למתמודד או קבוצה אחת שיבחרו על ידי מנהל פסטיבל "אייקון 2019" תומר שלו ומנהלת התוכן ענת קרסילשצ'יקוב, מכלל הקטגוריות של התחרות, שהתחפושת או הסקיט שלהם מביעים את נושא הפסטיבל – זיכרונות – באופן הטוב ביותר.

ג. הזוכים במקום הראשון בכל קטגוריה, זוכה 'רוח הפסטיבל' וזוכה 'ההופעה המרשימה ביותר' יציגו את התחפושת או הסקיט שלהם פעם נוספת באירוע הסיום של הפסטיבל, שיתקיים מיד אחרי תחרות התחפושות.

 

 1. השתתפות במקביל בתחרות התחפושות והתמודדות על מלגת הקוספליי ע"ש ארז קויש ז"ל.

א. במסגרת אירוע התחרות תוענק גם מלגת קוספליי ע"ש ארז קויש ז"ל לשני זוכים בהתאם לתקנון המלגה, המופיע באתר הפסטיבל. המלגה תוענק על ידי נציג משפחת קויש.

ב. ההרשמה וההתמודדות על המלגה אינם באחריות צוות תחרות התחפושות ואנו רק מאפשרים את הענקת המלגה על במת התחרות. אין לפנות לצוות התחרות בכל נושא הנוגע באופן בלעדי למלגה.

ג. אפשר להירשם במקביל למלגה ולתחרות התחפושות באותה התלבושת, או בתלבושות שונות. במעמד ההרשמה לתחרות התחפושות חובה לציין שאתם מתמודדים גם על המלגה.

מתמודד/ת לא יוכל/תוכל לזכות במקביל בתחרות התחפושות ובמסגרת המלגה.

ה. מכיוון שהענקת המלגה מתבצעת באותו הזמן בו מתקיימת תחרות התחפושות, הזוכים במלגה יידרשו לוותר על השתתפותם בתחרות התחפושות או בתחרות הסקיטים. בכל מקרה יישמרו להם מקומות ישיבה בקהל והם יזכו להציג את הקוספליי במסגרת הענקת המלגה.

ו. הזוכים במלגת הקוספליי יעודכנו על כך כשבועיים לפני מועד התחרות, כדי שיידעו באיזו תלבושת עליהם להגיע לפסטיבל אם נרשמו בתלבושות שונות.

ו. הזוכים במלגה יעלו לבמת התחרות במסגרת הענקת המלגה בלבד ויקבלו עד דקה (לכל זוכה) להציג את התלבושת בליווי מוזיקת רקע ותמונה של הדמות שתוקרן על המסך. הזוכים לא יורשו לבצע סקיט מלא על במת התחרות, בשל קוצר הזמן, גם אם קיבלו אישור עלייה לסקיט במסגרת תחרות הסקיטים.

ז. הזוכים במלגה יעלו להציג את התלבושות הזוכות פעם נוספת במסגרת טקס הסיום של פסטיבל אייקון שיתקיים כשעה לאחר סיום תחרות התחפושות.

 

 1. פסטיבל אייקון יהיה רשאי להשתמש בכל חומרי תחרות התחפושות לצורך פרסום הפסטיבל בעתיד.
 2. תחרות התחפושות של פסטיבל אייקון 2019 תצולם בווידאו ובסטילס ותועלה לאתר הפסטיבל אחרי הפסטיבל. ההרשמה לתחרות התחפושות משמעה הסכמת הנרשמים לסעיף הזה.