כללי התנהגות

העמותות המארגנות את פסטיבל אייקון מעוניינות ליצור סביבה בטוחה ונוחה לכל משתתפי הפסטיבל. זהו תקנון המגדיר כללים להתנהגות וכללים למניעת הטרדה מינית.לעיון בתקנון המלא.

הכללים המפורטים בתקנון זה חלים על כל מבקרי, משתתפי ומארגני הפסטיבל ללא יוצא מן הכלל. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר בלשון נקבה. כללים אלה חלים הן בימי ההתארגנות טרם ואחרי האירוע והן במהלך ימי האירוע עצמו. חשוב לציין שבכל מקרה שומרת לעצמה הנהלת האירוע להרחיק מהמתחם אדם לפי שיקול דעתה.

 

עישון ואלכוהול

מתחם הפסטיבל הוא מתחם ללא עישון. כמו כן אסורה הכנסת משקאות אלכוהוליים לשטח הפסטיבל. הדבר תקף לגבי כל מתחמי הפסטיבל, הן בשטחים הפתוחים והן בתוך מבנים.

חזרה לרשימת הכותרות

 

צוות מניעת הטרדות מיניות

בפסטיבל פועל הצוות למניעת הטרדות מיניות. טלפון (במהלך הפסטיבל בלבד): 058-688-1176. דוא"ל: safespace@sf-f.org.il.

צוות מניעת ההטרדות המיניות ממונה ע"י האחראית למניעת הטרדות מיניות (להלן: האחראי/ת). מטרת הצוות היא מתן מענה מהיר לפניות בנושא באירועים מרובי משתתפים.

ניתן לפנות אל הצוות, בניהולה של הגב' ליאת שחר קשתן, לאורך כל השנה באמצעות המייל ובמהלך הפסטיבל גם טלפונית.

כמובן, תמיד ניתן לפנות אל קווי הסיוע של מרכזי הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית: 1202 – קו נשים ונערות, 1203 – קו גברים ונערים, 02-5328000 – קו הסיוע לגברים ונערים דתיים, סיוע אונליין בצ'אט (ראשון עד חמישי 20:00–00:00), וואטסאפ 052-8361202 (ראשון עד חמישי 17:00–20:00)

חזרה לרשימת הכותרות

 

כלי נשק

בהתאם להוראות המשטרה, אסורה הכניסה למתחמי פסטיבל אייקון עם כל סוג של נשק.

אסורה הכנסת נשק חם או קר, או דמוי נשק חם או קר. הכניסה עם נשק אסורה גם על חיילים, מאבטחים או שוטרים שלא בתפקיד.

ניתן יהיה להיכנס למתחם עם כלי לחימה לשימוש בזירת הקרבות או נשקים כחלק מקוספליי, שברור לעין כי אינם כלי נשק אמיתיים, לפי שיקול דעת הצוות והמאבטחים במתחם.

חזרה לרשימת הכותרות

 

כללים למניעת התנהגות בלתי רצויה

התנהגות בלתי רצויה: אלימות, הטרדה מינית, השפלה, הפחדה, התקרבות בלתי רצויה לאדם, ביצוע צילום סטילס או וידאו נגד רצונו של המצולם, התגרות והתייחסות פוגענית ו/או גזענית למראה חיצוני, נכות פיזית או נפשית, משקל, צבע עור, דת, גיל, מין, זהות מגדרית, נטייה מינית וכל תכונה אחרת.

חזרה לרשימת הכותרות

 

כללים למניעת הטרדה (מינית ואחרת) בפסטיבל אייקון

הכללים המפורטים בתקנון זה חלים על כל המבקרים, המשתתפים והמארגנים של פעילויות האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה, ללא יוצא מן הכלל.
כללים אלה חלים בכל פעילות האגודה באשר היא וגם בימי ההתארגנות טרם ואחרי האירוע והן במהלך ימי האירוע עצמו.


1. מהי הטרדה מינית?

 

 • התייחסות מבזה או משפילה כלפי מין או מיניות, לרבות נטייה מינית, מצב גופני או נפשי או כל תכונה אחרת, בין אם האיש/ה כלפיו/ה נעשתה ההתייחסות הבהיר/ה שההתייחסות מפריעה או לא.
 • התייחסויות חוזרת המתמקדת במין או במיניות, אף שהאיש/ה אליו/ה הופנתה ההתנהגות הבהיר/ה שההתנהגות אינה רצויה.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאיש/ה אליו/ה הופנו ההצעות הבהיר/ה למטריד שאינו/ה מעוניינ/ת בהן. נושאי ונושאות תפקיד ניהולי באירוע לא ישמיעו הערות כאלה בשום מקרה כלפי הכפופים להם;
 • מעשה מגונה, כלומר מעשה שנועד לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני ללא הסכמה;
 • סחיטת איש/ה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

הטרדה אסורה באיסור חמור ביחס לכל אדם. הנהלת הפסטיבל לא תגלה סובלנות כלפי המקרים המפורטים בתקנון זה ו/או אחרים בעלי אופי פוגעני.

2. הנחיות כניסה למתחם / תנאי סף כניסה למתחם ולאירועי הכנס

 • לבוש הולם:
  לא תותר תנועה בלבוש בלתי הולם במתחם האירוע. לבוש "בלתי הולם" כולל תחפושות, תלבושות בימתיות ומלבושים החושפים איברים מוצנעים. הגדרת לבוש כ"בלתי הולם" כפופה לשיקול הדעת של הצוות למניעת הטרדות מיניות.
 • מגבלות גיל בכנסים:
  • הגבלת גיל מינימלית באירועים הדורשים זאת: הסדרנים יתודרכו על ידי הצוות למניעת הטרדות מיניות לא לאפשר כניסה לקטינים מתחת לגיל שנקבע. אירועים אלו ישובצו בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב, כתלות באילוצי התוכנייה.
  • בשום מקרה לא יורשו קטינים להשתתף בהפקות מקור בעלות תוכן מיני מובהק ובכאלה שהלבוש בהן בלתי הולם, לרבות "מופע הקולנוע של רוקי" והפקות חובבים. הגדרת "תוכן מיני" באירועי הכנס וכן הגדרת "לבוש בלתי הולם" נתונות לשיקול דעתה/ו הבלעדי של האחראי/ת, בהתאם לאופי האירוע וגיל המשתתפים. במקרה של ספק, האחראי/ת יפנו לוועדת הביקורת.
  • קטינים בגילאי 15–18 יורשו להשתתף בהפקות מקור באישור הורים חתום בלבד, ובכפוף לשיקול דעת האחראי/ת.

 

 • מוצרים וחפצים אסורים בכנס:

 

  • אין להכניס למתחם האירוע חומר פוגעני, ובוודאי לא פורנוגרפי – הקביעה מה נחשב לחומר פוגעני היא על פי שיקול הדעת של הצוות למניעת הטרדות מיניות.
  • מוצרים הנמכרים בפסטיבל – כאמור, לצוות מניעת הטרדות מיניות זכות שלא לאפשר הכנסה או מכירה של מוצרים פוגעניים בדוכני הפסטיבל. משתתפי הכנס שנחשפו לסחורה פוגענית בעיניהם, יכולים לפנות לצוות מניעת ההטרדות המיניות.

חזרה לרשימת הכותרות

 

טיפול בתלונות בצוות למניעת הטרדות מיניות


1. איך מגישים תלונה?

בכל מקרה של הטרדה מינית או חשד להטרדה מינית, ניתן ליצור קשר ישירות עם צוות מניעת הטרדות מיניות בטלפון  058-6881176 (במהלך הכנסים בלבד), או במייל safespace@sf-f.org.il (בכל זמן). בזמן כנסים ניתן גם לפנות לאיש/אשת סגל ולבקש לקרוא לחבר/ת הצוות למניעת הטרדות מיניות. את אנשי הסגל ניתן לזהות באמצעות התג האדום שהם נושאים.

2. הליך טיפול בתלונה

בין אם תלונה הגיעה באופן ישיר, ובין אם יש חשד למקרה הטרדה, האחראית או מי מטעמה יפתחו בהליך בירור תלונה תוך שמירה על דיסקרטיות בכל הנוגע לפרטי הצדדים המעורבים והאירוע.

בכל מקרה תעודכן האחראי/ת. במידת הצורך, הצוות יפנה לרשויות עם המקרה, תוך שיתוף ויידוע הפונה.

במהלך הליך בירור, האחראי/ת ו/או חבר/ת הצוות למניעת הטרדות מיניות, יידעו את הפונה בדבר האפשרות לפנות אל קווי הסיוע של מרכזי הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית.

בתום הליך הבירור יכתב דו"ח סיכום והמלצות ועל פיו תתקבל החלטה. הצוות יידע הן את הפונה והן את הפוגע/ת בהחלטה שהתקבלה. אל ועדת הביקורת יועבר סיכום מתומצת של האירוע והצעדים שננקטו בעקבותיו, ללא פרטים מזהים של הצדדים. במקרה הצורך, יועבר עדכון להנהלות הכנסים. דו"ח הסיכום וההחלטות ישמרו באופן חסוי על ידי האחראית שלה תהיה גישה בלעדית אליו. להבהרה, ועד האגודה אינו חלק בתהליך זה ואינו כתובת לפניות. הסיכום מועבר רק לוועדת הביקורת.

טיפול במקרה של הפרת תקנון האירוע

מקרה של הטרדה מינית או כל עבירה אחרת על כללי ההתנהגות בכנס יטופל בחומרה ותוך שיקול דעת. בין אם המקרה דווח לצוות למניעת הטרדות מיניות על ידי הנפגע/ת, בין אם על ידי עד/ת ראייה, ובין אם חברי/ות הצוות למניעת הטרדה מינית עצמם/ן איתרו פגיעה. ייתכן, על פי המקרה, שייקבעו סנקציות/הגבלות מותאמות, כולל אך לא מוגבל להרחקה מהמתחם ללא זכאות להחזר כספי על כרטיסים, או עירוב הרשויות המתאימות, זאת לשיקול הצוות ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים.

בכל אירוע שדווח על ידי נפגע/ת, תהיה שקיפות מלאה מול הנפגע/ת בנוגע להחלטות שהתקבלו ולצעדים שיינקטו בעקבות האירוע.  

חזרה לרשימת הכותרות

 

איחור לאירוע

הכניסה לאירועים תותר עד 10 דקות לאחר המועד הנקוב בכרטיס. לאחר מכן יפוג תוקף הכרטיס, ולא ניתן יהיה להיכנס לאולם או לקבל החזר בגין הכרטיס.

חזרה לרשימת הכותרות