תקנון תחרות הצילום – פסטיבל אייקון 2016

1.    כללי התחרות ומטרותיה

 1. התחרות נועדה לשפר את החוויה של באי הפסטיבל ולהעניק הכרה למצוינות בתחום הצילום בפסטיבל אייקון 2016. צלמים יתעדו את הפסטיבל וחבר השופטים יבחן את צילומיהם ויבחר את התמונות המצטיינות.
 2. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.

 

2.    מבנה והתנהלות התחרות

 1. תחרות הצילום תכלול שלושה מסלולים:
 • צילום כללי: תמונות כלליות של הפסטיבל. במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים, ובתחרות חביב הקהל.
 • צילומי קוספליי: צילומים של באי הפסטיבל שהגיעו מחופשים. במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים, ובתחרות חביב הקהל.
 • מציאות מוגברת: עיבוד דיגיטלי של תמונות מהפסטיבל. במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים בלבד.
  1. במסלולי הצילום הכללי וצילומי הקוספליי תתקיים גם תחרות "חביב הקהל", שבה הציבור יבחר את התמונות האהובות עליו.
  2. כל משתתף יגיש עד שלוש תמונות לכל מסלול. מבין התמונות במסלולי הצילום הכללי וצילומי הקוספליי יציין המשתתף צילום אחד שברצונו להגיש גם לתחרות חביב הקהל. (לכללים שנוגעים לתוכן התמונות עיינו בפרק 4: "תנאים ומגבלות").
  3. משתתף יהיה רשאי לא להגיש תמונות למסלול אחד או יותר בתחרות בלי לפגוע בהתמודדותו במסלולים האחרים. משתתף שוויתר על התמודדות באחד ממסלולי התחרות לא יוכל להגיש תמונה לתחרות חביב הקהל במסלול הזה.
  4. ציוני השופטים בשלושת המסלולים יינתנו לכל תמונה בנפרד והזוכה בכל מסלול יהיה המתמודד שצילם את התמונה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר. המקום השני יינתן לצלם של התמונה שתקבל את הציון השני בטיבו וכן הלאה. לא תתאפשר זכייה של צלם יחיד במקום הראשון והשני באותו מסלול.
  5. חביב הקהל ייבחר על ידי הצבעות הקהל בפייסבוק. כל תגובה של "לייק" או "אהבה" תיחשב להצבעה אחת. כל תגובה אחרת לא תיספר. אין מגבלה על מספר המועמדים להם ניתן להצביע.
  6. אפשר לזכות במקום הראשון או השני במסלולי הצילום הכללי וצילומי הקוספליי וגם בפרס חביב הקהל של אותו מסלול.
  7. התמונות יוגשו באמצעות כתובת מייל הדוא"ל הרשמית של תחרות הצילומים עד ל-26 באוקטובר 2016 בשעה 23:59 (להלן "תקופת ההגשה"). לא יותר להגיש צילומים אחרי תום תקופת ההגשה. לאחר ההגשה לא יינתן לעשות שינויים בתמונות שהוגשו או בבחירת הצילומים לתחרות חביב הקהל.
 • הצילומים לכל מסלולי התחרות יאושרו בידי מארגני התחרות, שיוודאו שהתמונות נשלחו לתחרות הנכונה.
 • הצילומים שיוגשו לתחרות חביב הקהל יועלו בידי הנהלת התחרות לאלבום פייסבוק בהתאם למסלול שאליו הוגשו (להלן "אלבומי חביב הקהל") שיופיע בעמוד הפייסבוק של הפסטיבל ב-27 באוקטובר 2016.
  1. התמונות יעברו לשופטים בעילום שם והתמונות באלבומי חביב הקהל יתפרסמו בלי ציון שם הצלם או המצולמים. עד למועד פרסום זהות הזוכים בתחרות לא יתאפשר לפרסם תגובות לתמונות ולאלבומים פרט לסימני "לייק" או "אהבה". רק מארגני התחרות יהיו רשאים להעלות תמונות לאלבומי חביב הקהל.
  2. עד תום התחרות אין לפרסם אף תמונה שהוגשה לתחרות בכל מקום אחר.

 

3.    ההשתתפות בתחרות

 1. רשאי להשתתף בתחרות מי שעומד בכל התנאים הבאים:
 • נרשם לתחרות כדין ובמועד, על פי תנאי התקנון.
 • גילו 15 ומעלה.
 • אינו שופט בתחרות ואינו נמצא בין מארגני התחרות.
 • קיבל אישור לכך ממארגני התחרות.
  1. ההרשמה לתחרות היא באחריות המבקשים להשתתף בה. על מנת להירשם יש לשלוח דוא"ל בקשה לכתובת photocontest@gmail.com או להירשם ידנית בעמדת המודיעין במהלך הפסטיבל. בעת ההרשמה יש לציין את הפרטים הבאים:
 • שם מלא.
 • כתובת דוא"ל פעילה שבה אפשר ליצור איתכם קשר.
  1. ההרשמה תיפתח ביום פרסום התקנון ותסתיים ב-23 באוקטובר 2016 בשעה 23:59 (להלן "תקופת הרישום").
  2. זוכי התחרות יתבקשו להעביר גם כתובת פיזית למשלוח דואר, שתשמש למשלוח תעודות הזכייה.
  3. ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.
  4. לכל משתתף שנרשם לתחרות עד 11 באוקטובר 2016 בשעה 23:59 ינופק תג שם שיזהה אותו כמשתתף. התג יחכה לו עם תחילת הפסטיבל בדוכן המודיעין שבמתחם אשכול הפיס.

 

4.    תנאים ומגבלות

 1. יש להגיש תמונות שצולמו בתוך גבולות המתחם של פסטיבל אייקון 2016 או בסביבתו הקרובה במהלך ימי הפסטיבל בלבד: 20-18 באוקטובר 2016.
 2. צילום של באי הפסטיבל ייעשה אך ורק באישור המצולמים. צילום של קטינים יותר רק באישור הוריהם או אפוטרופוס שלהם. האחריות לקבל את הסכמת המצולמים מוטלת על הצלם בלבד. ההסכמה צריכה להינתן הן לעצם הצילום והן לשימוש בו במסגרת התחרות.
 3. מותר להגיש צילומים מבוימים.
 4. שימוש בתוכנות עריכה (דוגמת "פוטושופ") במסלול הצילום הכללי ובמסלול צילומי הקוספליי יותר אך ורק בצורה שלא תעוות את תוכן הצילום ביחס למציאות. יש לעמוד בתנאים הבאים:
 • אין להשתמש בתוכנות עריכה לשינוי המרקם (טקסטורה), הממדים או הצבעים של אובייקט הצילום או של סביבתו. לדוגמה, אין להאריך או לקצר משטח שעליו או שלפניו עומד האובייקט, ואין לשנות את הרקע של האובייקט.
 • אין להשתמש בתוכנות עריכה על מנת לעוות את המציאות. לדוגמה, אין לשנות את צבע העיניים של המודל. עם זאת, במסלול צילומי הקוספליי יורשו הצלמים לבצע שינויים קוסמטיים שאינם משנים את מהות הצילום (למשל, לנקות פגם בעור של המודל). בעת הערכת התמונות יונחו השופטים להתעלם מפגמים קוסמטיים של אובייקט הצילום.
 • מותר להשתמש בתוכנות עריכה להעצמת התמונה כפי שהיא. לדוגמה אפשר לחזק את רוויית הצבעים הקיימים או לעמעם את צבעי הרקע כדי למקד את המבט באובייקט הצילום.
 • מותר לחתוך את שולי התמונה ("Crop"), בתנאי שהתמונה תוגש באחת מהפרופורציות הבאות: 1*1, 5*4, 3*2, 16*9, 4*3.
  1. במסלול המציאות המוגברת תותר עריכה בלתי מוגבלת של האובייקטים שבתמונות, לרבות הוספת אפקטים ושימוש בתוכנות גרפיות, אולם אין להכניס לתמונה עצמים חדשים ויש לשמר זיקה של התמונה לפסטיבל. לדוגמה אסור להגיש תמונה שהרקע בה הוחלף לחלל החיצון וכדומה. כמו כן אין להוסיף טקסט לתמונות ואין להגיש צילומים של פוסטרים, ציורים וכדומה.
  2. אין להגיש לתחרות חומר שתוכנו מיני, פורנוגרפי או פוגע בצנעת הפרט.
  3. אין לצלם מופעים בימתיים שמתקיימים באולמות הפסטיבל.
  4. אין לעשות בצילום סימן שיאפשר לזהות את הצלם, כגון רישום שם הצלם, שימוש בסימן היכר שלו בפינת התמונה או בכל דרך אחרת.
  5. מותר למתחרה לשתף את אלבומי התחרות בפייסבוק בשלמותם, אך אסור לו לשתף תמונות ספציפיות מהאלבום, כדי לא להפר את אנונימיות המשתתפים. צלם שינסה להטות את התחרות – ייפסל לאלתר.
  6. מארגני התחרות רשאים לפסול כל צילום שלא יעמוד בתנאי התקנון. במקרה כזה יורשה המשתתף להגיש תמונה חלופית, כל עוד יעשה זאת בתוך תקופת ההגשה. לא תניתן ארכה מעבר לתקופת ההגשה. צלם שלא יספיק להשלים את ההגשה שלו בתקופת ההגשה, ייפסל. לא ניתנת אפשרות לערער על פסילה של תמונה.
  7. ההשתתפות בתחרות הצילום אינה מזכה את המשתתף בכל זכות מיוחדת בפסטיבל, לרבות כניסה לאירועים בתשלום או למתחמים שחלה עליהם מגבלת כניסה.
  8. משתתף שיפריע להתנהלות התקינה של הפסטיבל, השתתפותו בתחרות תיפסל.

 

5.    תנאים ומגבלות – המארגנים

 1. הנהלת הפסטיבל והנהלת התחרות רשאיות לעצור את התחרות או לשנות את תנאיה בכל עת. מארגני התחרות רשאים ליצור קשר עם משתתפי התחרות בהקשר רלוונטי בכל עת.
 2. בחירת הפרסים שיחולקו לזוכי התחרות תהיה כפופה לשיקול דעתם של מארגני התחרות בלבד.
 3. לא יתאפשר לערער על החלטת השופטים או על כל החלטה מנהלתית של מארגני התחרות או מנהלי הפסטיבל.
 4. מארגני הפסטיבל יהיו רשאים להשתמש לצרכי הפסטיבל בכל התמונות שיוגשו לתחרות הצילום, עם קרדיט לצלמים. אין בכך כדי לפגוע בזכויות הצלם על תמונותיו בכל הקשר אחר.
 5. מנהלי התחרות ומארגני הפסטיבל אינם נושאים באחריות כלשהי לכל נזקי גוף או רכוש או לכל פגיעה אחרת שתיגרם למשתתפי התחרות. אין בקיום התחרות כדי להרחיב כל אחריות שחלה על מארגני הפסטיבל.