תקנון תחרות התחפושות

 1. מבנה התחרות

תחרות התחפושות של פסטיבל אייקון 2018 (להלן "התחרות") מחולקת לשני חלקים – תחרות התחפושות, שבה המתמודדים נשפטים על יכולות התפירה והבנייה שלהם, ותחרות הצגת סקיט על במה – תחרות משחק שבה המתמודד נשפט על הדרך המקורית בה יציג את הדמות על הבמה. כל מתמודד/ת רשאי/ת להשתתף בתחרות אחת או בשתיהן, כל עוד הם עומדים בתנאים המפורטים למטה.

 

 1. תחרות התחפושות

א. תחרות התחפושות מיועדת למתמודדים שהכינו את התחפושת בעצמם ללא עזרת איש מקצוע. אפשר להיעזר באדם חיצוני שאינו איש מקצוע (אינו מקבל תשלום) בתנאי שלא יכין חלק מרכזי של התחפושת. אם יש ספק, אפשר לפנות לצוות התחרות במייל לפני מועד ההרשמה.

ב. קטגוריות: כל משתתף רשאי להתמודד רק בקטגוריה אחת מהקטגוריות המוצעות בתחרות התחפושות.
בתחרות יש שלוש קטגוריות:

 1. יחידים: מיועדת למתמודדים שיתחרו לבד, עם תחפושות שהכינו בעצמם בעיצוב קנוני – תלבושת שמזוהה עם הדמות ומופיעה בפרסום רשמי של היצירה (קומיקס, קולנוע, טלוויזיה וכדומה). לא יתקבלו בקטגוריה הזאת דמויות מקוריות או כאלה שמבוססות על ציורי מעריצים. שימו לב! עיצוב אנושי לדמות לא אנושית או הפיכת מין הדמות לא ייחשבו קנוניים אלא אם כן הופיעו בפרסום הרשמי.
 2. קבוצות / הקאסטים: מיועדת לקבוצות של שני משתתפים או יותר שהכינו יחד תחפושות שמתייחסות לאותה יצירה או לאותו עולם. אפשר להירשם כקבוצה גם אם רק אחד מחברי הקאסט תפר את כל התלבושות, ובלבד שהוא אינו איש מקצוע. אפשר להתחרות עם עיצובים קנוניים בלבד – תלבושת שמזוהה עם הדמות והופיעה בפרסום רשמי של היצירה (קומיקס, קולנוע, טלוויזיה וכדומה). לא יתקבלו הקטגוריה הזאת דמויות מקוריות או כאלה שמבוססות על ציורי מעריצים. שימו לב! עיצוב אנושי לדמות לא אנושית או הפיכת מין הדמות לא ייחשבו קנוניים אלא אם כן הופיעו בפרסום הרשמי.
 3. עיצוב מקורי: מיועדת לכל אדם או קבוצה שמעוניינים להתחרות בתחפושת שנתפרה במו ידיהם ועיצובה אינו קנוני. בקטגוריה נכללות דמויות מקוריות, עיצובי מעריצים (פאן-ארט), עיצוב אנושי לדמות לא אנושית, הפיכת מין הדמות וכו'.

ג. צוות התחרות שומר לעצמו את הזכות להעביר משתתף מקטגוריה אחת לאחרת, אם בעת ההרשמה נפל פגם במילוי הטופס. עדכון יימסר במייל לא יאוחר משבוע לפני מועד התחרות.

 

 1. תחרות הסקיטים

א. קטגוריית הסקיטים מיועדת לכל מתמודד שמעוניין להציג את עצמו ואת הדמות שלו על הבמה באמצעות משחק, שירה, ריקוד וכדומה. אין דרישה לתפירה עצמית של התחפושת בתחרות הזאת – כלומר מותר להתחרות בתחפושת קנויה).

ההשתתפות אפשרית באחת משתי דרכים:

הרשמה לתחרות הסקיטים בלבד – השתתפות במסלול זה בלבד אינה מצריכה שיפוט מקדים והינה בכפוף למכסות המיועדות לתחרות זו.

הרשמה משולבת לתחרות התחפושות וגם לתחרות הסקיטים (באמצעות הטופס של תחרות התחפושות) – במקרה זה המתמודד חייב לעבור בהצלחה את שלב השיפוט המקדים בתחרות התחפושות, המתקיים ביום התחרות, כתנאי לעלייה לבמה לתחרות הסקיטים. מתמודד שנרשמם לשני המסלולים במקביל ולא צלח את השיפוט, לא יהיה זכאי לעלות עם סקיט.

 

 1. הנחיות כלליות

א. מותר להשתתף בתחרות הסקיטים לצד תחרות התחפושות, כל עוד המתמודד עומד בכל התנאים הדרושים בשתי התחרויות. הניקוד לכל תחרות יינתן בנפרד על ידי צוות שופטים עצמאי ויחושב בנפרד.

ב. חובה על המשתתפים לוודא שהתחפושות בכל הקטגוריות לא עוברות על הנחיות הפסטיבל בנושא לבוש בלתי הולם, כמפורט בכללי ההתנהגות באתר הפסטיבל. מתמודד שיעבור על תקנון הפסטיבל או תקנון התחרות, השתתפותו תיפסל ללא צורך בהודעה מוקדמת.

 

 1. הרשמה לתחרות

א. ההרשמה לאחת התחרויות או לשתיהן תתאפשר על ידי מילוי טופס "הרשמה לתחרות התחפושות" שיפורסם באתר הפסטיבל, ורק דרכו. ההרשמה לכל הקטגוריות נעשית באותו טופס. מתמודד שמעוניין להשתתף גם בתחרות התחפושות וגם בתחרות הסקיטים ימלא טופס אחד בלבד.

ב. ההרשמה לתחרות הסקיטים ללא השתתפות בתחרות התחפושות תתאפשר על ידי מילוי טופס "הרשמה לתחרות הסקיטים" שיפורסם באתר הפסטיבל, ורק דרכו.

ג. אי אפשר להירשם לתחרויות במהלך הפסטיבל עצמו.

ד. בעת ההרשמה יש למלא את מלוא הפרטים. שימו לב שכל הפרטים מלאים ונכונים, כולל שמכם המלא שאינו כינוי. כל אדם או קבוצה שיהיו מעוניינים להיקרא בכינוי בהצגתם על הבמה יוכלו לציין זאת בשדה ההערות.

ה. מילוי הטופס כשלעצמו אינו אישור השתתפות בתחרות. חובה על המתמודד לוודא שקיבל מייל אישור השתתפות בתוך 24 שעות מרגע שליחת הטופס. אם מתמודד מילא את הטופס ולא קיבל מייל אישור, עליו ליצור מיד קשר עם צוות תחרות התחפושות בדוא"ל cosplay@iconfestival.org.il.

ו. שימו לב!  מספר המתמודדים מוגבל וייתכן שלא כל הנרשמים יתקבלו. על המתמודדים לענות על דרישות ההרשמה המצוינות בהמשך על מנת להשלים את תהליך ההרשמה.

ז. אם כמות הנרשמים תעלה על כמות המקומות הפתוחים לשיפוט, תיפתח רשימת המתנה.

 

 1. כרטיסים ומקומות ישיבה

א. על כל הנרשמים לתחרות לקנות ברכישה מוקדמת דרך אתר הפסטיבל כרטיס כניסה לתחרות התחפושות. בהגעה למסך התשלום, סמנו "תעריף עמותות" על מנת לקבל את ההנחה המתאימה. את הכרטיס אפשר לקבל במהלך הפסטיבל באוהל הקופות (או באוהל ההזמנות המוקדמות ביום הראשון של הפסטיבל).

ב. מחיר התחרות יעמוד על 30 שקל לכל אחד מהנרשמים.

ג. 1. מתמודד שנרשם לתחרות, קנה כרטיס ועבר את השיפוט המקדים (כלומר קיבל את הזכות לעלות לבמה), יקבל החזר כספי בסיום התחרות על הכרטיס שקנה במכירה המוקדמת.

 1. מתמודד שנרשם לתחרות, קנה כרטיס ולא עבר את השיפוט המקדים (כלומר לא קיבל את הזכות לעלות לבמה), ומעוניין להגיע לתחרות כצופה, כספו לא יוחזר והוא יוכל לצפות בתחרות עם הכרטיס המוזל שקנה.
 2. מתמודד שנרשם לתחרות, קנה כרטיס ובחר לא להגיע לתחרות (ביטל את השתתפותו או לא עולה לבמה ולא מעוניין לצפות), יוכל להגיע לקופת הפסטיבל בלובי הסינמטק מתום השיפוט ועד חצי שעה לפני תחילת התחרות, להחזיר את כרטיסו ולקבל עליו החזר כספי.

 

 1. אופן ההרשמה

א. ההרשמה תיפתח ביום ראשון, 26 באוגוסט 2018 ותיסגר ביום שני, 10 בספטמבר 2018.

ב. יש לפעול על פי ההנחיות המופיעות בטופס הרישום וכן בעמוד זה.

ג. קבוצות ימלאו טופס אחד משותף עבור כל חברי הקאסט. הקבוצה תבחר איש קשר אחד שיעבוד מול צוות התחרות, ותמלא את פרטיו המלאים בטופס הרישום. אין למלא טופס נפרד עבור כל אחד מחברי הקאסט. עם זאת, יש לפרט את שמו המלא של כל משתתף ליד שם הדמות שלו.

ד. לאחר מילוי הטופס יישלח לממלא הטופס דוא"ל ובו פירוט הקבצים שעליו לשלוח לצוות התחרות על מנת להשלים את ההרשמה, כמפורט בטבלה מטה.

ה. בתשובה לדוא"ל הזה יש לצרף את כל הקבצים הנדרשים על מנת להשלים את ההרשמה.

ו. החובה לוודא שכל הדרישות הרלוונטיות מולאו מוטלת אך ורק על הנרשמים.

ז. בכל בעיה, שאלה או תיקון הנוגעים להרשמה אפשר לפנות להנהלת התחרות בכתובת cosplay@iconfestival.org.il.

 

פירוט הקבצים הנלווים לנרשמים לתחרות התחפושות

תחרות תחפושות: יחידים/ קבוצות תחרות תחפושות: עיצוב מקורי תחרות סקיטים
3 תמונות ייצוגיות לכל משתתף (תמונות רפרנס) של הדמות מהמדיום שבו הופיעה במקור – טלוויזיה, קולנוע, קומיקס וכדומה. תמונה אחת לפחות צריכה להציג את הדמות שעליה התחפושת מבוססת במלואה. שאר התמונות יכולות להתמקד בפרטים ספציפיים שיופיעו בעיצוב התחפושת.

על קבוצות לצרף תמונות ייצוגיות לכל משתתף בנפרד.

2-1 תמונות ייצוגיות לכל משתתף (תמונות רפרנס) של הדמות מהמדיום שבו הופיעה במקור – טלוויזיה, קולנוע, קומיקס וכדומה.

3-1 תמונות ייצוגיות לכל משתתף של העיצוב שעליו תתבסס התחפושת בפועל. תמונה אחת לפחות צריכה להציג את הדמות שעליה התחפושת מבוססת במלואה. שאר התמונות יכולות להתמקד בפרטים ספציפיים שיופיעו בעיצוב התחפושת.

על קבוצות לצרף תמונות ייצוגיות לכל משתתף בנפרד.

2-1 תמונות ייצוגיות (תמונות רפרנס) של הדמות מהמדיום שבו הופיעה במקור (טלוויזיה, קולנוע, קומיקס וכו') או העיצוב המקורי. תמונה אחת לפחות צריכה להציג את הדמות שעליה התחפושת מבוססת במלואה.
5-3 תמונות התקדמות לכל משתתף, שיציגו את התקדמות ההכנה של התחפושת ושל הפרטים המרכיבים אותה. על התמונות להראות התקדמות בסיסית בעבודה – תמונות של ערימות בדים לא יתקבלו כתמונות התקדמות.

על קבוצות לצרף תמונות התקדמות לכל משתתף בנפרד.

5-3 תמונות התקדמות לכל משתתף, שיציגו את התקדמות ההכנה של התחפושת ושל הפרטים המרכיבים אותה. על התמונות להראות התקדמות בסיסית בעבודה – תמונות של ערימות בדים לא יתקבלו כתמונות התקדמות.

על קבוצות לצרף תמונות התקדמות לכל משתתף בנפרד.

תיאור קצר של הדמות והעולם ממנו הגיעה. זכרו שככל שהשופטים יידעו יותר על הדמות שלכם מראש, כך יהיה לכם קל יותר להעביר את המסר והסיפור שלה על הבמה במהלך ההופעה.
קובץ קול/מוזיקה בפורמט mp3 באורך מרבי של דקה אחת, שיושמע בעת עליית המתמודד/ים על הבמה. קובץ קול/מוזיקה בפורמט mp3 באורך מרבי של דקה אחת, שיושמע בעת עליית המתמודד/ים על הבמה. קובץ קול/מוזיקה בפורמט mp3 באורך מרבי של 1.5 דקות, שיושמע בעת עליית המתמודד/ים על הבמה.
תמונה בפריסת רוחב ביחס של 16:9, באיכות הגבוהה ביותר האפשרית, שתוקרן על המסך מאחורי המתמודד/ים בעת עלייתו/ם לבמה. תמונה בפריסת רוחב ביחס של 16:9, באיכות הגבוהה ביותר האפשרית, שתוקרן על המסך מאחורי המתמודד/ים בעת עלייתו/ם לבמה תמונה בפריסת רוחב ביחס של 16:9, באיכות הגבוהה ביותר האפשרית, שתוקרן על המסך מאחורי המתמודד/ים בעת עלייתו/ם לבמה.
תסריט הסקיט – כיתבו בפירוט איך ייראה הסקיט על הבמה. אם  קובץ הקול/מוזיקה כולל דיבור, כיתבו גם את המלל המדויק שייאמר.

שימו לב – באף אחת מן התחרויות אין אפשרות לעשות שימוש בסרטוני וידאו.

ח. פסילת תכנים:

 1. צוות התחרות רשאי לפסול תכנים שהוגשו (תמונות רפרנס, התקדמות, קבצי מוזיקה ותמונת רקע) על פי שיקול דעתו, אם התמונות אינן ברורות מספיק או שהמוזיקה אינה באיכות מספקת. במקרה כזה המתמודד יידרש לשלוח קבצים חלופיים על מנת להשלים את הרשמתו.
 2. צוות התחרות רשאי על פי שיקול דעתו לא לאשר סקיט בעל תכנים בוטים, מיניים או בלתי הולמים.

ט. מועד ההרשמה ייקבע לפי הזמן שבו המתמודד סיים את כל תהליך ההרשמה, כולל הגשת כל הקבצים הנלווים. מומלץ להכין את  כל קבצי ההרשמה מראש על מנת לזרז את קבלתכם.

י. ביטול ההשתתפות: מתמודד שרוצה לבטל את השתתפותו או את מקומו ברשימת ההמתנה מתבקש להודיע על כך לצוות התחרות בהקדם האפשרי.

י"א. עדכונים ושינויים: מתמודדים שמעוניינים לעדכן קבצי הרשמה יעשו זאת בדוא"ל לצוות התחרות. לא יתקבלו קבצים מתוקנים אחרי מועד סגירת ההרשמה.

 

 1. יום התחרות

א. שיבוץ: לאחר תום מועד ההרשמה תישלח למתמודדים בדוא"ל השעה שבה עליהם להתייצב בפני שופטי התחרות ביום התחרות, יום חמישי 27 ספטמבר 2018. מתמודדים רשאים למסור לצוות התחרות אילוצי שעות למועדי השיפוט שלהם וצוות התחרות ישתדל להתחשב בהם, אך אינו מתחייב להיענות לכל הבקשות.

ב. אישור הגעה לתחרות התחפושות: על משתתפים להגיע לדוכן המודיעין הראשי של פסטיבל אייקון ליד קופות הפסטיבל, כחצי שעה לפני המועד שנקבע להם ולאשר את הגעתם.

ג. אישור הגעה לתחרות הסקיטים: על משתתפי תחרות הסקיטים, שאינם צריכים לעבור שיפוט מקדים, להירשם בדוכן המודיעין לא יאוחר משעתיים לפני מועד תחילת התחרות.

ד. איחורים: מתחרים שיאחרו להגיע לשעת השיפוט שנקבעה להם, בלי שהודיעו על כך מראש, יימחקו מהרשימה ויידרשו להירשם שוב בדוכן המודיעין. הרישום מחדש ייעשה על בסיס מקום פנוי. מעמדו של מתמודד שהודיע מראש שיאחר ייקבע על פי שיקול דעתו של צוות התחרות.

 

 1. השיפוט

א. המתמודדים יגיעו ביום התחרות לחדר השיפוט כשהם לבושים בתחפושת במלואה.

ב. המתמודדים יגיעו לחדר השיפוט כעשר דקות לפני השעה שנקבעה להם ויחכו בחדר ההכנה הצמוד לחדר השיפוט. בחדר יהיו חומרים לתיקון תחפושות, שתייה וכיסאות.

ג. מתמודד יחיד יקבל עד 3 דקות בחדר השיפוט; קבוצות יוזמנו ל-5 דקות.

ד. השופטים ישאלו את המתמודדים על תהליך ההכנה והחומרים, שיטות עבודה ואתגרים שעלו במהלך ההכנה. כמו כן הם יבחנו את התחפושת מקרוב, כולל גימורים, מכפלות ופרטים קטנים.

שימו לב! בגלל קוצר הזמן חישבו מראש על הפריטים והנקודות שחשוב לכם להדגיש. אל תניחו שהשופטים יבחינו בהם בעצמם.

ה. קריטריונים: המתמודדים ייבחנו על סמך הדמיון של התחפושת לדמות ולרפרנס, כולל עיצוב הפאה, האיפור, הלבוש והפרופ. יינתן ניקוד גם על איכות הגימורים, טכניקות עבודה, התאמת כל הפריטים, ביחד ולחוד, למבנה הפנים והגוף. זוגות וקבוצות יקבלו ניקוד גם על ההתאמה בין חברי הקבוצה.

ו. פרסום התוצאות: רשימת המתמודדים שנבחרו לעלות לבמה תפורסם בכניסה לאולם סינמטק 1 ובדוכן המודיעין, בשעה 15:00.

 1. בקטגוריית היחידים, יעלו לבמה שבעת המתמודדים שזכו בציון הגבוה ביותר מהשופטים בקטגוריה.
 2. בקטגוריית הקבוצות והקאסטים יעלו לבמה שבע הקבוצות שזכו בציון הגבוה ביותר מהשופטים בקטגוריה.
 3. בקטגוריית העיצוב המקורי יעלו לבמה שבעת המתמודדים או הקבוצות שזכו בציון הגבוה ביותר מהשופטים בקטגוריה.
 4. בתחרות הסקיטים, יעלו לבמה עד שלושה יחידים או קבוצות שאינם מתמודדים בקטגוריות של תחרות התחפושות עצמה.
 5. צוות התחרות רשאי לשנות את המכסות על פי שיקול דעתו בהתאם לצרכי התחרות.

 

 1. ההצגה

א. על המתמודדים להגיע לאולם התחרות בסינמטק 1, עד השעה 15:15, 45 דקות לפני תחילת התחרות, כדי להשתתף בתדריך לפני ההצגה מול הקהל. מתמודדים שלא יגיעו לתדריך בזמן לא יורשו לעלות לבמה. אנא הגיעו בזמן – לא נחכה למאחרים.

ב. אירוע התחרות יתחיל בשעה 16:00. באולם יישמר אזור ישיבה למתמודדים. המתמודדים יוזמנו לעלות לבמה על פי הסדר שייקבע בתדריך. לכל מתמודד או קבוצת מתמודדים תינתן דקה אחת להציג את תחפושותיהם לעיני הקהל והשופטים. אורך סקיט יהיה עד דקה וחצי.

ג. חל איסור מוחלט לגעת במסך שעל הבמה בסינמטק. משתתף שיפגע במסך עלול להידרש לשלם מכיסו על התקנת מסך חדש. קחו זאת בחשבון בתכנון העלייה לבמה או הסקיט.

 

 1. הכרזת הזוכים

א. בסיום אירוע תחרות התחפושות יוכרזו הזוכים ויוענקו פרסים לזוכים במקום הראשון ובציון לשבח בכל קטגוריה.

ב. בנוסף לפרסי התחרות יוענק פרס "רוח הכנס" למתמודד או קבוצה אחת, מכלל הקטגוריות של התחרות.

ג. הזוכים במקום הראשון בכל קטגוריה יציגו את התחפושת או הסקיט שלהם פעם נוספת באירוע הסיום של הפסטיבל, שיתקיים באולם אשכול 1 מיד אחרי תחרות התחפושות.

 

 1. פסטיבל אייקון יהיה רשאי להשתמש בכל חומרי תחרות התחפושות ותחרות הסקיטים למטרת פרסום הפסטיבל בעתיד.