תקנון תחרות הצילום

תחרות הצילום של פסטיבל אייקון 2018: התקנון

1.  כללי התחרות ומטרותיה

 1. התחרות נועדה לשפר את החוויה של באי פסטיבל אייקון 2018 ולהעניק הכרה למצוינות בתחום הצילום בפסטיבל. הצלמים יתעדו את הפסטיבל וחבר השופטים והקהל יבחנו את צילומיהם ויבחרו את התמונות המצטיינות.
 2. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.

 2. מבנה התחרות והתנהלותה

1.      תחרות הצילום תכלול שלושה מסלולים:

 • צילום כללי: תמונות המתארות את אווירת הפסטיבל וההתרחשויות בו. במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים ובתחרות חביב הקהל, שבה הציבור יבחר את התמונות האהובות עליו.
 • צילומי קוספליי ולארפ: תמונות שבהן הנושא המרכזי של התמונה הוא קוספליי ו/או לארפ. במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים ובתחרות חביב הקהל, שבה הציבור יבחר את התמונות האהובות עליו.
 • מציאות מוגברת: שדרוג דיגיטלי של תמונות מהפסטיבל. במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים בלבד.

2. כל משתתף רשאי להגיש עד שלוש תמונות לכל מסלול. במסלולי הצילום הכללי וצילומי הקוספליי / לארפ, ידרג המשתתף את הצילומים כדי לסמן מה ברצונו להגיש לתחרות חביב הקהל. (לכללים שנוגעים לתוכן התמונות עיינו בפרק 4: "תנאים ומגבלות").

3.  התמונות יוגשו באמצעות כתובת הדוא"ל הרשמית של תחרות הצילומים עד 6 באוקטובר 2018 בשעה 23:59 (להלן "תקופת ההגשה"). לא יותר להגיש צילומים אחרי תום תקופת ההגשה. לאחר ההגשה לא יתאפשר לבצע שינויים בתמונות שהוגשו או בבחירת הצילומים לתחרות חביב הקהל.

4.  שימו לב! במסלולים כללי וקוספליי / לארפ, יש להקפיד על עריכה מינימלית בלבד (אפשר לשנות במידה מעטה את איזון הצבעים, הבהירות וכדומה). במסלול מציאות מוגברת אפשר להוסיף אלמנטים שלא היו בתמונה המקורית, ולשנות לחלוטין את הצבעים והרקע. (למשל – תמונה שהיא בשחור-לבן או שרק אלמנט אחד בה צבעוני תוגדר כמציאות מוגברת).

5. משתתף יהיה רשאי לא להגיש תמונות למסלול אחד או יותר בתחרות בלי לפגוע בהתמודדותו במסלולים האחרים. משתתף שוויתר על התמודדות באחד ממסלולי התחרות לא יוכל להגיש תמונות לתחרות חביב הקהל במסלול הזה.

6. ציוני השופטים בשלושת המסלולים יינתנו לכל תמונה בנפרד והזוכה בכל מסלול יהיה המתמודד שממוצע ציוני התמונות שלו יהיה הגבוה ביותר. המקום השני יינתן לצלם של התמונה שתקבל את הציון השני בטיבו וכן הלאה. לא תתאפשר זכייה של צלם יחיד במקום הראשון והשני או השני והשלישי באותו מסלול – במקרה כזה יועבר הפרס על המקום הנמוך מביניהם למתמודד הקרוב ביותר. אפשר לזכות במסלול בחירת הושפטים של הצילום הכללי וצילומי הקוספליי / לארפ, וגם במסלול חביב הקהל של אותו מסלול – אך הזוכה יקבל רק פרס כספי אחד (הגבוה מביניהם) והאחרים יועברו לזוכים הבאים. לפרטים נוספים על המדיניות בנוגע לפרסים חפשו תחת הסעיף: "זכייה בפרסים".

7. חביב הקהל ייבחר בהצבעת הקהל בפייסבוק. כל תגובה של "לייק" או "אהבה" תיחשב לקול אחד. כל תגובה אחרת לא תיספר. אין הגבלה על מספר התמונות שמותר להצביע להן.

8. הנהלת התחרות תעלה את הצילומים שיוגשו לתחרות חביב לאלבום פייסבוק בהתאם למסלול שאליו הוגשו (להלן "אלבומי חביב הקהל"), שיופיע בעמוד הפייסבוק של הפסטיבל לאחר תום תקופת ההגשה לתחרות.

9. הצילומים לכל מסלולי התחרות יאושרו בידי מארגני התחרות, שיוודאו שהתמונות נשלחו למסלול הנכון.

10. התמונות יעברו לשופטים בעילום שם. התמונות באלבומי חביב הקהל יתפרסמו בלי ציון שם הצלם או המצולמים. עד למועד פרסום זהות הזוכים בתחרות לא יתאפשר לפרסם תגובות לתמונות ולאלבומים פרט לסימני "לייק" או "אהבה". רק מארגני התחרות יהיו רשאים להעלות תמונות לאלבומי חביב הקהל.

11. עד תום התחרות אין לפרסם אף תמונה שהוגשה לתחרות בכל מקום אחר.

3.  ההשתתפות בתחרות

1.  רשאי להשתתף בתחרות מי שעומד בכל התנאים הבאים:

 • נרשם לתחרות כדין ובמועד, על פי תנאי התקנון.
 • גילו 15 ומעלה.
 • אינו שופט בתחרות ואינו נמצא בין מארגני התחרות.
 • קיבל אישור לכך ממארגני התחרות.

2.  ההרשמה לתחרות היא באחריות המבקשים להשתתף בה. על מנת להירשם יש לשלוח דוא"ל בקשה לכתובת ilcon.photocontest@gmail.com

או להירשם ידנית בעמדת המודיעין במהלך הפסטיבל. בעת ההרשמה יש לציין את הפרטים הבאים:

 • שם מלא.
 • כתובת דוא"ל פעילה שבה אפשר ליצור איתכם קשר.

3.  ההרשמה תיפתח ביום פרסום התקנון ותסתיים ב-27 בספטמבר 2018 בשעה 23:59 (להלן "תקופת הרישום").

4.  זוכי התחרות יתבקשו להעביר גם כתובת פיזית למשלוח דואר, שתשמש למשלוח תעודות הזכייה.

5.  ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.

6.  לכל משתתף שנרשם לתחרות עד 5 בספטמבר 2018 בשעה 23:59 ינופק תג שם שיזהה אותו כמשתתף. התג יחכה לו עם תחילת הפסטיבל בדוכן המודיעין.

4. תנאים ומגבלות

 1. יש להגיש תמונות שצולמו בתוך גבולות המתחם של פסטיבל אייקון 2018 או בסביבתו הקרובה במהלך ימי הפסטיבל בלבד: 27-25 בספטמבר 2018.
 2. צילום של באי הפסטיבל ייעשה אך ורק באישור המצולמים. צילום של קטינים יותר רק באישור הוריהם או אפוטרופוס שלהם. האחריות לקבל את הסכמת המצולמים מוטלת על הצלם בלבד. ההסכמה צריכה להינתן הן לעצם הצילום והן לשימוש בו במסגרת התחרות.
 3. מותר להגיש צילומים מבוימים.
 4. שימוש בתוכנות עריכה (דוגמת פוטושופ):

         א. במסלול הצילום הכללי ובמסלול צילום הקוספליי / לארפ: מותר להשתמש בעריכה מינימלית ויש לעמוד בתנאים הבאים:

 • מותר להשתמש בתוכנות עריכה להעצמת התמונה כפי שהיא. לדוגמה אפשר לחזק את רוויית הצבעים הקיימים או לעמעם את צבעי הרקע כדי למקד את המבט באדם או האובייקט המצולם.
 • מותר לחתוך את שולי התמונה (Crop), בתנאי שהתמונה תוגש באחת מהפרופורציות הבאות: 1*1, 5*4, 3*2, 16*9, 4*3.
 • אין להשתמש בתוכנות עריכה לשינוי המרקם (טקסטורה), והממדים או הצבעים של אדם או אובייקט בצילום או של סביבתו. לדוגמה, אין להאריך או לקצר משטח שעליו או שלפניו עומד המצולם ואין לשנות את הרקע של המצולם.

        ב. במסלול המציאות המוגברת: מותרת עריכה בלתי מוגבלת של האובייקטים שבתמונות, לרבות הוספת אפקטים והכנסת עצמים חדשים לתמונה.

יש לשמר זיקה של התמונה לפסטיבל, אין להוסיף טקסט לתמונות.

5. אין להגיש צילומים של פוסטרים, ציורים וכדומה.

6. אין להגיש לתחרות חומר שתוכנו מיני, פורנוגרפי או פוגע בצנעת הפרט.

7. אין לצלם מופעים בימתיים שמתקיימים באולמות הפסטיבל.

8. ההשתתפות בתחרות הצילום אינה מזכה את המשתתף בכל זכות מיוחדת בפסטיבל, לרבות כניסה לאירועים בתשלום או למתחמים שחלה עליהם מגבלת כניסה.

אין להגיש צילומים שצולמו מתוך אירועים בתשלום.

9. אין לעשות בצילום סימן שיאפשר לזהות את הצלם, כגון רישום שם הצלם, שימוש בסימן היכר שלו בפינת התמונה או בכל דרך אחרת.

10. מותר למתחרה לשתף את אלבומי התחרות בפייסבוק בשלמותם, אך אסור לו לשתף תמונות ספציפיות מהאלבום, כדי לא להפר את אנונימיות המשתתפים.

      צלם שינסה להטות את התחרות – ייפסל לאלתר.

11. מארגני התחרות רשאים לפסול כל צילום שלא יעמוד בתנאי התקנון. במקרה כזה יורשה המשתתף להגיש תמונה חלופית כל עוד יעשה זאת בתוך תקופת ההגשה.

לא תינתן ארכה מעבר לתקופת ההגשה. צלם שלא יספיק להשלים את ההגשה שלו בתקופת ההגשה, ייפסל. אין אפשרות לערער על פסילה של תמונה.

12. משתתף שיפריע להתנהלות התקינה של הפסטיבל, השתתפותו בתחרות תיפסל.

5. תנאים ומגבלות – המארגנים

 1. הנהלת הפסטיבל והנהלת התחרות רשאיות לעצור את התחרות או לשנות את תנאיה בכל עת. מארגני התחרות רשאים ליצור קשר עם משתתפי התחרות בהקשר רלוונטי בכל עת.
 2. בחירת הפרסים שיחולקו לזוכי התחרות תהיה כפופה לשיקול דעתם של מארגני התחרות בלבד.
 3. לא יתאפשר לערער על החלטת השופטים או על כל החלטה מנהלתית של מארגני התחרות או מנהלי הפסטיבל.
 4. מארגני הפסטיבל יהיו רשאים להשתמש לצרכי הפסטיבל בכל התמונות שיוגשו לתחרות הצילום, עם קרדיט לצלמים. אין בכך כדי לפגוע בזכויות הצלם על תמונותיו בכל הקשר אחר.
 5. מנהלי התחרות ומארגני הפסטיבל אינם נושאים באחריות כלשהי לכל נזקי גוף או רכוש או לכל פגיעה אחרת שתיגרם למשתתפי התחרות. אין בקיום התחרות כדי להרחיב כל אחריות שחלה על מארגני הפסטיבל.

6. זכייה בפרסים

 1. לזוכים יוענקו שוברי זכייה למימוש בתוקף לשנה מתום הפסטיבל, וכן תעודות הוקרה.
 2. לא תתאפשר זכייה של צלם יחיד במקום הראשון והשני או השני והשלישי באותו מסלול. במקרה כזה תועבר הזכייה במקום הנמוך יותר למתמודד הקרוב ביותר.
 3. הפרס הכספי של כל משתתף מוגבל לזכייה אחת בלבד. כלומר אם משתתף זכה בשתי מסלולים או יותר, במקומות המזכים בשובר זכייה, יקבל הזוכה תעודות הוקרה על כל אחת מהזכיות וכן את הפרס הכספי הגבוה מבין הפרסים. הפרס הנמוך יותר יועבר לזוכה במקום הבא אחריו.