ביטולים והחזרים

החזר כספי על כרטיסים שנרכשו יינתן בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • בהגשת בקשה לביטול ההזמנה עד ליום שני, 17 בספטמבר 2018, בפנייה בדואר אלקטרוני לכתובת tickets@iconfestival.org.il
  • בהצגת כרטיס בקופות לאירוע שבוטל מכל סיבה שהיא.
  • בהצגת כרטיס שלא נוצל לאירוע שהחל באיחור של 20 דקות ומעלה מהשעה הנקובה בכרטיס.
  • בהצגת כרטיס שלא התאפשר לממש מאחר שהאירוע שקדם לו הסתיים באיחור.