חדרי קוספליי

לרשות המתחפשים יועמדו חדרי קוספליי להחלפת תלבושות בהפרדה לגברים ונשים. יש לשים לב להוראות המופיעות בשילוט בכניסה לחדרים ולהוראות הסדרנים. החדרים ממוקמים במסדרון בקומת הקרקע בבניין עירוני א'.

 

COSPLAY-ROOM