כללי התנהגות

העמותות המארגנות את פסטיבל אייקון מעוניינות ליצור סביבה בטוחה ונוחה לכל משתתפי הפסטיבל. זהו תקנון המגדיר כללים להתנהגות וכללים למניעת הטרדה מינית.לעיון בתקנון המלא.

הכללים המפורטים בתקנון זה חלים על כל מבקרי, משתתפי ומארגני הפסטיבל ללא יוצא מן הכלל. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר בלשון נקבה. כללים אלה חלים הן בימי ההתארגנות טרם ואחרי האירוע והן במהלך ימי האירוע עצמו. חשוב לציין שבכל מקרה שומרת לעצמה הנהלת האירוע להרחיק מהמתחם אדם לפי שיקול דעתה.

 


עישון ואלכוהול

מתחם הפסטיבל הוא מתחם ללא עישון. כמו כן אסורה הכנסת משקאות אלכוהוליים לשטח הפסטיבל. הדבר תקף לגבי כל מתחמי הפסטיבל, הן בשטחים הפתוחים והן בתוך מבנים.

חזרה לרשימת הכותרות

 

צוות מניעת הטרדות מיניות

בפסטיבל פועל הצוות למניעת הטרדות מיניות מטעם האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה . טלפון (במהלך הפסטיבל בלבד): 058-688-1176. דוא"ל: safespace@sf-f.org.il.

חזרה לרשימת הכותרות

 

כלי נשק

מדיניות כלי נשק תפורסם בסמוך לפסטיבל ובהתאם להוראות משטרת ישראל.

חזרה לרשימת הכותרות

 

כללים למניעת התנהגות בלתי רצויה

התנהגות בלתי רצויה: אלימות, הטרדה מינית, השפלה, הפחדה, התקרבות בלתי רצויה לאדם, ביצוע צילום סטילס או וידאו נגד רצונו של המצולם, התגרות והתייחסות פוגענית ו/או גזענית למראה חיצוני, נכות פיזית או נפשית, משקל, צבע עור, דת, גיל, מין, זהות מגדרית, נטייה מינית וכל תכונה אחרת.

חזרה לרשימת הכותרות

 

כללים למניעת הטרדה (מינית ואחרת) בפסטיבל אייקון

 • הטרדה אסורה באיסור חמור ביחס לכל אדם. הנהלת הפסטיבל לא תגלה סובלנות כלפי המקרים המפורטים בתקנון זה ו/או אחרים בעלי אופי פוגעני.
 • אין לבצע מעשים מגונים, כלומר מעשים שנועדו לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני שהמוטרד או המוטרדת לא הסכימו להם.
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם אסורה בהחלט.
 • אין להציע הצעות חוזרות בעלות אופי מיני לאדם שהראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהן. בעלי תפקיד ניהולי בפסטיבל לא יציעו הצעות כאלו מלכתחילה, ובשום מקרה לא לכפופים להם.
 • התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם אסורות בהחלט כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן. בעלי תפקיד ניהולי בפסטיבל לא ישמיעו הערות כאלו בשום מקרה כלפי הכפופים להם.
 • אם בתגובה לפנייה לאדם התבקשתם לעזוב אותו במנוחה, יש לעזוב אותו לנפשו ולא לפנות אליו שוב.
 • אין להכניס לשטח הפסטיבל חומר פורנוגרפי – הקביעה מהי פורנוגרפיה היא על פי שיקול דעתם של האחראים על מניעת הטרדות מיניות.
 • לא תותר תנועה בלבוש בלתי הולם במתחם הפסטיבל. לבוש "בלתי הולם" כולל תחפושות, תלבושות בימתיות ומלבושים ברוח הפסטיבל החושפים איברים מוצנעים. הגדרת לבוש כ"בלתי הולם" כפופה לשיקול דעתם של אנשי הסגל האחראים על מניעת הטרדות מיניות.

חזרה לרשימת הכותרות

 

חובות מיוחדות של בעלי דוכנים

לא יימכרו מוצרים המיועדים לבני 18 ומעלה.

חזרה לרשימת הכותרות

 

הגשת תלונה לאחראים על מניעת הטרדות מיניות

בכל מקרה של הטרדה מינית, המוטרד/ת יכול/ה לפנות לאיש הסגל הסמוך אליו/אליה על מנת לזמן את אחד האחראים למניעת הטרדות מיניות. את אנשי הסגל ניתן לזהות על פי התג האדום שהם נושאים. המתלוננ/ת יתבקש/תתבקש לספק פרטים מדויקים על המקרה, האחראי למניעת הטרדות מיניות יברר את המקרה מול הצדדים המעורבים ויחליט על המשך הטיפול.

הבירור והטיפול יתבצעו כמובן בדיסקרטיות. פרטי המקרה והמעורבים ייחשפו רק במקרה שהחוק דורש זאת. האחראי למניעת הטרדות מיניות יפיק דו"ח מקרה שיוגש לוועדת ביקורת, ובמקרה הצורך גם להנהלת הפסטיבל, ששומרים לעצמם את הזכות לערב את הרשויות המתאימות גם לאחר תום הפסטיבל.

חזרה לרשימת הכותרות

 

הגשת תלונה על פגיעה

בכל מקרה שבו מבקר/ת הנכס נפגע/ה, הוא/היא יכול/ה לפנות לאיש הסגל הקרוב לבקשת עזרה וליצירת קשר עם הנהלת הפסטיבל. המתלוננ/ת יתבקש/תתבקש לספק פרטים מדויקים על המקרה, והנהלת הפסטיבל תברר את המקרה מול הצדדים המעורבים ותחליט על המשך הטיפול.

הבירור והטיפול יתבצעו כמובן בדיסקרטיות. פרטי המקרה והמעורבים ייחשפו רק במקרה שהחוק דורש זאת. הנהלת הפסטיבל תפיק דו"ח מקרה שיוגש לוועדי העמותות המארגנות, ששומרים לעצמם את הזכות לערב את הרשויות המתאימות גם לאחר תום הפסטיבל.

חזרה לרשימת הכותרות

 

סנקציות במקרה של הפרת תקנון הפסטיבל

מקרה של הטרדה מינית, אלימות פיזית או מילולית שיובא לידי הנהלת הפסטיבל, בין אם על ידי הנפגע/ת או על ידי עד/ת ראייה, יכול להביא לאחד או יותר מהתרחישים הבאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל:

 • הרחקה של הפוגע ממתחם הפסטיבל, ללא החזר כספי בגין הכרטיסים שברשותו.
 • הזמנת משטרה.
 • במקרה של קטינים, כל סנקציה תדווח גם להורים של מבצע העבירה.

חזרה לרשימת הכותרות