תקנון תחרות הקוספליי

הנחיות כלליות

 1. הכניסה עם פרופים בעלי מראה ריאליסטי או משקל כבד (ממתכת, עץ וכיוצא בזה) לא תאושר. לכל שאלה בנושא הזה פנו לצוות קוספליי בדוא"ל cosplay@iconfestival.org.il.
 2. אפשר להשתתף בכמה קטגוריות נפרדות. הניקוד בכל קטגוריה יינתן בנפרד ובלי תלות בקטגוריות האחרות.
 3. משתתפים ומשתתפות שטרם הגיעו לגיל 16 במועד קיומו של הפסטיבל יחויבו למסור במהלך ההרשמה אישור השתתפות בחתימת ההורים.
 4. עיצוב קאנוני הוא תלבושת שמזוהה עם הדמות והופיעה בפרסום רשמי של היצירה (קומיקס, קולנוע, טלוויזיה וכדומה). בקטגוריות שבהן נדרש עיצוב קאנוני, לא יתקבלו הגשות של דמויות מקוריות או של כאלה שמבוססות על ציורי מעריצים. עיצוב אנושי של דמות לא אנושית או שינוי מין הדמות לא ייחשבו קאנוניים אם לא הופיעו כך בפרסום רשמי.
 5. לבוש בלתי הולם שלא עומד בכללי ההתנהגות של הפסטיבל לא יאושר. מי שלא יעמדו בכללים, ייפסלו.
 6. ההשתתפות בתחרות הקוספליי אינה קשורה להתמודדות על מלגת הקוספליי ע"ש ארז קויש ז"ל, ההרשמה לכל אחת מהן תיעשה בנפרד.
 7. הנהלת התחרות רשאית לפסול תכנים ללא צורך בנימוק, לפי שיקול דעתה.
 8. צוות התחרות יעשה כמיטב יכולתו לאפשר השתתפות של בעלי מוגבלות או נכות. אפשר לציין בטופס ההרשמה אם יש למתחרה צורך בהנגשה של חדר השיפוט או בסיוע בעלייה לבמה בשלב הגמר של התחרות. אין צורך לפרט את הסיבה לבקשה.
 9. לביטול ההשתתפות בתחרות מכל סיבה שהיא, מוטל על המתחרה לשלוח הודעה על כך בהקדם להנהלת התחרות בדוא"ל cosplay@iconfestival.org.il.
 10. אירוע התחרות יתקיים ב-13 באוקטובר 2022 במתחם פסטיבל אייקון. ההתמודדות מותנית בהגעה פיזית לאולם אשכול 1 במתחם הפסטיבל ביום האירוע בשעה 14:45 לקבלת תדריך על אופן העלייה לבמה. ההשתתפות בתדריך היא חובה. התחרות צפויה להסתיים בשעה 17:40.
 11. לעולים לגמר התחרות יישמרו מקומות ישיבה באולם.

קטגוריות

ההתמודדות בתחרות תתחלק השנה לשלוש קטגוריות:

 • רוח הפסטיבל: בקטגוריה הזאת ישתתפו כל המתחרים והמתחרות. הפרס יוענק לקוספליי שביטא בצורה הטובה ביותר את הנושא של פסטיבל אייקון 2022: התעוררות.
 • שיפוט טכני:
  1. קטגוריית השיפוט הטכני תתחלק לשתי תת-קטגוריות: יחידים וקבוצות. זוגות ייחשבו קבוצה.
  2. השתתפות בתחרות הביצוע הטכני מיועדת למתחרים ומתחרות שהכינו לפחות 80 אחוז מהקוספליי בעצמם, ללא עזרת איש מקצוע, והתבססו על עיצוב קאנוני בלבד. מותר להיעזר באדם אחר שאינו מקבל תשלום, בתנאי שלא יכין חלק מרכזי מהקוספליי.
  3. חובה לשלוח תמונת רפרנס ראשית בהרשמה. אם יש תמונות רפרנס נוספות, עליהן להישלח להנהלת התחרות בשלב א', לאחר ההרשמה.
  4. יש לשלוח תמונות התקדמות של הקוספליי בהתאם להנחיות, כדי לאפשר לצוות השיפוט לעקוב אחרי תהליך ההכנה. איחור במשלוח התמונות יביא לפסילת המתחרה.
  5. משלוח תמונות ההתקדמות ייעשה בשלושה שלבים:
   ההרשמה: עד 15.9.22; שלב ב': עד 6.10.22. יש לצרף ולפחות שלוש תמונות התקדמות שונות בכל שלב. כמו כן יש לצרף לקראת תחילת הפסטיבל תמונה של הקוספליי הסופי או בשלבי גימור אחרונים.
  6. תמונות ההתקדמות יתייחסו לנושאים הבאים:
   1. תפירה: כל דבר שמעיד על תהליך התפירה, ובכלל זה גזרות, מוק-אפ וחלקים גמורים אם יש כאלה.
   2. 3D והדפסות בדים: תמונות או סרטון על תהליך המידול, פיזי או דיגיטלי – חובה.
   3. פאות: תמונה של פאה בשקית אינה נחשבת להתקדמות, אלא אם כן הדמות דורשת עיצוב פאה.
   4. אביזרים ופרופים: שרטוטים ותיעוד מצולם של תהליך הבנייה יהיו חלק מתמונות ההתקדמות, בהנחה שלדמות יש אביזרים.
   5. תמונות התקדמות נוספות יתקבלו אם הן יכילו חלק מהמרכיבים המצוינים לעיל ויעמדו בכללי התחרות.
  7. מתחרים ומתחרות שתמונות התקדמות ששלחו לא יעמדו בכללים יחויבו לשלוח תמונות חלופיות. תמונות שלא יעמדו בדרישות התקנון – ייפסלו.
 • סקיטים:
  1. תחרות הסקיטים מיועדת למתחרים ומתחרות שיציגו מערכון/סקיט בעל אופי תיאטרלי, ובכלל זה גם ריקוד או מופע.
  2. מותר להתחרות בקטגוריה הזאת בקוספליי קנוי, אך השתתפות המתחרה תוגבל לקטגוריה זו בלבד ולא תכלול התמודדות בקוספליי יחידים או קבוצות.
  3. על הקוספליי להיות קאנוני.
  4. מתחרים ומתחרות שיתמודדו בכמה קטגוריות יחד, יוצגו באירוע הגמר בסרטון סקיט בלבד, ללא הופעה לייב על הבמה. לא יתאפשר להחליף תלבושות במעבר בין קטגוריות בתחרות.
  5. הקבלה לתחרות הסקיטים מותנית בסינון מוקדם בידי צוות השיפוט. השיפוט יסתמך על התסריט והסרטון המלא של הסקיט שיוגשו במהלך ההרשמה.
  6. אורך הסקיט יהיה 3-1 דקות. מותר להשתמש במוזיקה, דיבוב, ריקוד, משחק וכו', על מנת להציג את הדמות והכותר המוקדשים להם. כל הסאונד יוקלט מראש: לא יתאפשר לדבר לייב על הבמה במיקרופון.
 1.  

ההרשמה

 1. ההרשמה לכל הקטגוריות תיפתח ב-22 באוגוסט 2022.
 2. יש למלא את כל הפרטים בטופס ההרשמה שמסומנים כחובה. חלק מהפרטים שיימסרו יפורסמו בפומבי.
 3. חובה להירשם בשם האמיתי והמלא. אפשר למסור בטופס כינוי שבו ייעשה שימוש בעת הצגת המתחרה על הבמה.
 4. ההרשמה תיעשה בטופס אחד בלבד לכל הקטגוריות: שיפוט טכני ליחידים; שיפוט טכני לקבוצות; וסקיטים. (כאמור ההרשמה למלגה ע"ש ארז קויש תיעשה בנפרד).
 5. המועד האחרון להגשת כל הקבצים הדרושים בקטגוריית השיפוט הטכני של קוספליי ליחידים או לקבוצות: 15 בספטמבר 2022.
 6. המועד האחרון להגשת תסריט, סרטון והוראות במה בקטגוריית הסקיטים: 15 בספטמבר 2022.
 7. בתוך 48 שעות ממועד שליחת הטופס, יישלח למתחרה אישור הרשמה למייל. אם לא הגיע אישור, על המתחרה לפנות ללא דיחוי להנהלת התחרות בדוא"ל cosplay@iconfestival.org.il להנהלת התחרות. לפני הפנייה מומלץ לבדוק שהודעת האישור לא הגיעה לתיקיית הספאם בשירות הדוא"ל של המתחרה.
 8. התחרות פתוחה לכול, אך רק המתחרים והמתחרות שיעברו בהצלחה את שלב השיפוט המקדים יוצגו על הבמה ויוכלו להתמודד על הפרסים.
 9. לכל בעיה, שאלה או תיקון הנוגעים להרשמה אפשר לפנות להנהלת התחרות בדוא"ל cosplay@iconfestival.org.il.
 10. כל החברים והחברות באותה קבוצה יירשמו ביחד בטופס משותף.

השיפוט

 1. לכל קטגוריה ימונה צוות שיפוט ושמות החברים והחברות בו יפורסמו באתר הפסטיבל.
 2. צוות השיפוט יבחר את המתחרים והמתחרות שיורשו להתמודד על עלייה לגמר התחרות מבין אלה שהגישו את כל הקבצים הדרושים, לרבות שלב א' ושלב ב' בקטגוריית השיפוט הטכני. ביום התחרות, 13 באוקטובר 2022, יוזמנו המתחרים והמתחרות בקטגוריית השיפוט הטכני להציג את הקוספליי שהכינו לשופטים בשעה שתיקבע עבורם מראש. שעות השיפוט יהיו בין 10:00 ל-14:00, ובתום שלב השיפוט תיקבע רשימת העולים לגמר.
 3. בקטגוריית הסקיטים, העולים והעולות לגמר ייקבעו על פי הקבצים ששלחו מראש. בתחרות עצמה ייבחרו הזוכים על פי הסקיט שיציגו.
 4. צוותי השיפוט יבחרו את הזוכים והזוכות מבין העולים והעולות לגמר.

נספח 1: הנחיות למתחרים ולמתחרות בקטגוריית השיפוט הטכני

לאחר סיום ההרשמה יתבקשו המתחרים והמתחרות לשלוח עד 15 בספטמבר 2022 קבצים שמשקפים את ההתקדמות שהשיגו עד כה בהכנת הקוספליי . הקבצים שיידרשו הם:

 1. תמונות רפרנס לדמות/פרופ נוספ/ת אם יש. חובה לצרף תמונות רפרנס משני כיוונים לפחות: מלפנים ומאחור.
 2. תמונות התקדמות, שיעידו על תהליך יצירת הקוספליי: תפירה, פאה, פרופס וכדומה.

מותר להשתתף עם קוספליי שהוכן מראש, לפני פתיחת התחרות, אך גם אז חובה להגיש תמונות או סרטון שיעידו על תהליך הכנת הקוספליי.

 1. תמונת עלייה לבמה: התמונה תוצג בשלב הגמר בעת עליית המתחרה (יחיד/ה או קבוצה) לבמה. על התמונה להיות ברזולוציה גבוהה, בגודל של 1920*1080 או 1600*900 פיקסלים בפריסה לרוחב.
 2. קטע שמע בקובץ MP3 או WAV, באיכות 192 kbps ומעלה, או וידאו באיכות HD באורך של 2-1 דקות עבור הצגת הקוספליי באירוע הגמר
 3. מתחרים ומתחרות בקטגוריית השיפוט הטכני, שמתמודדים במקביל גם בקטגוריית הסקיטים יידרשו לשלוח גם סקיט מצולם שלהם, מכיוון שלא יוכלו להחליף את התלבושת שלהם במהלך אירוע הגמר של התחרות.
 4. בשלב א' וב' יתבקשו המתחרים והמתחרות לשלוח תמונות התקדמות נוספות.
 5. 48 שעות לפני יום התחרות, יש לשלוח תמונה ברמה גבוהה של הקוספליי גמור או בשלבי סיום.

נספח 2: הנחיות למתחרים ולמתחרות בקטגוריית הסקיטים

המתחרים והמתחרות יידרשו להגיש עד 15 בספטמבר 2022:

 1. תסריט, בקובץ וורד (docx).
 2. קטע שמע בקובץ MP3 או WAV, באיכות 192 kbps ומעלה, או וידאו באיכות HD באורך של 3-1 דקות.
 3. תמונת עלייה לבמה ברזולוציה גבוהה, בגודל של 1920*1080 או 1600*900 פיקסלים בפריסה לרוחב.

נספח 3: זוכי התחרות

זוכי תחרות אייקון 2022 יזכו בשוברים למגוון חנויות מקוונות. בין החנויות:

שיפוט טכני, יחידים:

מקום ראשון, שובר בשווי 200 ש"ח.

מקום שני, שובר בשווי 150 ש"ח.

מקום שלישי, בשווי 100 ש"ח.

 

שיפוט טכני, קבוצות:

מקום ראשון, שובר בשווי 300 ש"ח.

מקום שני, שובר בשווי 200 ש"ח.

 

סקיטים:

מקום ראשון, שובר בשווי 200 ש"ח.

מקום שני, שובר בשווי 150 ש"ח.

מקום שלישי, שובר בשווי 100 ש"ח.

 

רוח הפסטיבל:

מקום ראשון, שובר בשווי 100 ש"ח.

 

בהצלחה לכולם! 🙂