פסטיבל אייקון 2015

facebook

facebook

youtube

twitter

יד שנייה

מארגני פסטיבל אייקון מעמידים דוכן יד שנייה כשירות לקהל המבקרים, במטרה לאפשר למעוניינים בכך להציע פריטים למכירה, כגון ספרים, חוברות קומיקס, פוסטרים, סרטים, דגמים, אקשן פיגרס ועוד.

לחצו כאן להורדת טופס הגשת פריטים לדוכן היד השנייה

השימוש בדוכן כפוף ל”תנאי השימוש בדוכן” המובאים להלן. מבקרים שמעוניינים למכור פריטים יכולים למסור אותם בדוכן ולאסוף אותם או את תמורתם בסוף הפסטיבל. מכירת הפריטים אינה כרוכה בעמלה.

שעות פתיחת הדוכן: 30-29 בספטמבר בשעות 20:00-10:00; 1 באוקטובר בשעות 19:00-10:00.

לשם הגשת הפריטים למכירה אנא מלאו את טופס דוכן היד השנייה. לאחר מכן הדפיסו את הטופס והביאו אותו איתכם לדוכן יחד עם המוצרים שתרצו למכור.

הוראות למילוי הטופס אפשר למצוא בהמשך העמוד. ניתן יהיה למצוא טפסים למילוי ידני גם בדוכן עצמו. לשאלות ולהסברים נוספים אנא פנו אלינו בדוא”ל secondhand@iconfestival.org.il

דוכן יד שנייה: תנאי שימוש

במסגרת פסטיבל איקון מעמידים מארגני הפסטיבל (להלן: הנהלת הפסטיבל) דוכן יד שנייה (להלן: הדוכן) לשימוש קהל המבקרים. מטרת הדוכן היא לתווך בין מבקרים המעוניינים למכור פריטים השייכים להם (להלן: המוכר), ואשר יש להם שייכות לנושא הפסטיבל, לבין מבקרים המעוניינים לרכוש אותם, בצורה מוסדרת ומסודרת. השימוש בדוכן מותנה בהסכמת המוכר לתנאים המפורטים מטה. התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך תקפים לשני המינים.

תנאי השימוש בדוכן:

 1. על הפריטים הנמכרים להיות קשורים לאופי הפסטיבל, כלומר למדע בדיוני, לפנטזיה או למשחקי תפקידים. פריטים אחרים לא יתקבלו.
 2. לא יתקבלו פריטים שיש במכירתם משום הפרה של זכויות יוצרים, כגון דיסקים צרובים, ספרים משוכפלים וכדומה.
 3. הנהלת הפסטיבל שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל פריטים מאדם מסוים, לא לקבל פריטים מסוימים או להפסיק לקבל פריטים בכלל.
 4. הנהלת הפסטיבל אינה מתחייבת למכור את הפריטים שיימסרו לדוכן.
 5. מחירי הפריטים ייקבעו אך ורק על ידי המוכר. על המחירים להיות בכפולות של 5 שקלים.
 6. המוכר רשאי לשנות את המחיר המבוקש אך ורק בכתב ובחתימה על טופס חדש, ולאחר החזרת אישור המסירה של הטופס הקודם.
 7. לא תתאפשר מסירת פריטים לדוכן בלי חתימה על “הצהרת בעל הפריטים” הנמצאת בטופס דוכן היד השנייה.
 8. הנחת הפריטים בדוכן תיעשה אך ורק על ידי צוות הדוכן, לאחר קבלת הטופס המלא מהמוכר.
 9. הנהלת הפסטיבל אינה אחראית על הפריטים במקרה של נזק, אובדן או גנבה, בין אם אירעו בזמן הפעלת הדוכן או בעת אחסון המוצרים (ראו בסעיף 10 להלן).
 10. הנהלת הפסטיבל אחראית לאחסון הפריטים שלא נמכרו בשני ימי הפסטיבל הראשונים, עד לפתיחת הדוכן למחרת, בכפוף לרשום בסעיף 9 לעיל.
 11. על המוכר מוטלת האחריות לאסוף את הפריטים ו/או את הכסף תמורתם עד לשעת סגירת הדוכן ביום האחרון של הפסטיבל.
 12. הנהלת הפסטיבל אינה מחויבת לשעות הפתיחה והסגירה של הדוכן. על המוכר מוטלת האחריות לברר את שעות פעילות הדוכן בכל יום, וזאת למרות מה שמצוין בטופס דוכן היד השנייה ובעמוד זה באתר הכנס.
 13. לא יתאפשר איסוף פריטים או כסף מהדוכן ללא הצגת אישור המסירה הנמצא בטופס דוכן היד השנייה וללא חתימה על אישור קבלה הנמצא בטופס דוכן היד השנייה.
 14. אם בעל הפריט מעוניין לתרום פריט במקרה שלא יימכר, עליו לסמן את העמודה המתאימה בטופס דוכן היד השנייה.
 15. פריטים שלא יימצא להם דורש לאחר סגירת הדוכן ביום האחרון של הפסטיבל ייתרמו בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת הפסטיבל. כסף שלא יידרש עד לסגירת הדוכן ייחשב כאילו נתרם לפסטיבל.

הוראות למילוי הטופס להדפסה:

 1. יש למלא רק את הנתונים האישיים של בעל הפריטים ואת תיאורי הפריטים.
 2. אין למלא את התאים המסומנים באפור בטופס – מספר הטופס, התאריך והשעה. תאים אלה מיועדים לשימושו של צוות הדוכן.
 3. יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הרלוונטיים בשני חלקי הטופס, ובכלל זה שמות הפריטים, סוג הפריטים (ספר, משחק, דגם, DVD וכו’), המחיר הרצוי וסימון עמודת התרומה בהתאם לרצונך.
 4. אם ברצונך לתרום את הפריט במקרה שלא יימכר, אנא סמן X בעמודה המתאימה.
 5. אין לחתום על הטופס אלא אם כן קראת והבנת את תנאי השימוש בדוכן כפי שהם מופיעים בדוכן ובאתר. השימוש בדוכן מותנה בהסכמת בעל הפריטים לתנאים המפורטים בתנאי השימוש בדוכן כפי שהם מפורטים לעיל.
 6. ההוראות שלעיל כתובות בלשון זכר אך תקפות לשני המינים.

 

לחצו כאן להורדת טופס הגשת פריטים לדוכן היד השנייה (אל תשכחו להביא אותו אתכם לדוכן, מודפס ומלא, יחד עם הפריטים).

 

שאלות נוספות

האם יש הגבלה על כמות הפריטים שאני יכול למכור? לא.

מי קובע את המחיר לפריטים שלי? רק אתה. בזמן מילוי הטפסים תתבקש לבחור את הסכום המבוקש על כל אחד מהפריטים שבכוונתך למכור. צוות הדוכן אינו רשאי לשנות את המחיר או למכור את המוצר במחיר שונה מהמבוקש. עם זאת, על המחיר להיות בכפולות של חמישה שקלים.

לא מתחשק לי לסחוב את הספרים בחזרה הביתה אם לא יימכרו, מה לעשות? פריטים שלא יימכרו ולא יילקחו מהדוכן בסוף הפסטיבל ייתרמו לספריות.

פריט שלי נמכר. איך אני מקבל את הכסף? עם מסירת הפריטים לדוכן תקבל שובר מסירה – הקפד לשמור עליו! כשתגיע לאסוף את חפציך תתבקש להציג את השובר. תמורתו תקבל את כל הפריטים שלא נמכרו ואת הכסף שהתקבל תמורת כל היתר. אנא הקפד להגיע בשעות הפעילות של הדוכן. לא תתאפשר החזרת פריטים או כסף אחרי תום הפסטיבל.

פריט שמסרתי נעלם בלי שנמכר. מה לעשות? למרבה הצער, אי אפשר למנוע באופן מוחלט גניבות. הנהלת הפסטיבל אינה אחראית לחפצים שנמסרו למכירה בדוכן.

האם אני יכול לעמוד ליד דוכן היד השנייה ולמכור את הפריטים בעצמי? לא. דבר כזה ייצור עומס בלתי אפשרי על הדוכן.

האם אוכל לשלוח מישהו שיאסוף בשבילי את הפריטים ו/או הכסף מהמכירות?

על מנת שאדם אחר יוכל לאסוף את הפריטים וכספך מהדוכן, עליו להצטייד בתעודת הזהות שלך ובאישור כתוב וחתום המאשר לו את איסוף הפריטים, וזאת פרט לשובר המסירה. בלעדי שלושת אלה לא נוכל לאשר את האיסוף.

ואם יש לי שאלות? אחראי הדוכן יהיה זמין בדוא”ל טרם הפסטיבל ובאזור הדוכן בזמן הפסטיבל. אפשר ליצור עמו קשר בכתובת secondhand@iconfestival.org.il.

yad21-683x1024